דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 11/07/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/06/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/06/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/05/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 26/05/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 246 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 246 תאריך: 23/05/2024 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 16/05/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/04/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 245 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 245 תאריך: 17/04/2024 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 16/04/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 10/04/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 244 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 244 תאריך: 07/04/2024 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/04/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/04/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 02/04/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 02/04/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 28/03/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 243 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 243 תאריך: 27/03/2024 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 21/03/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 12/03/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 242 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 242 תאריך: 11/03/2024 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 29/02/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 241 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 241 תאריך: 28/02/2024 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 26/02/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 15/02/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 15/02/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/02/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 18/01/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 18/01/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 09/01/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/01/2024 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1323 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1323 תאריך: 27/12/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/12/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 12/12/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 28/11/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1223 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1223 תאריך: 14/11/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1123 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1123 תאריך: 24/10/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1023 תאריך: 15/10/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 28/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 14/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 14/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 07/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 923 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 923 תאריך: 05/09/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/08/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 22/08/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 16/08/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 02/08/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 823 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 823 תאריך: 01/08/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 31/07/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/06/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/06/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 22/06/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 723 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 723 תאריך: 20/06/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/06/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/06/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/06/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 623 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 623 תאריך: 12/06/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 08/06/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 08/06/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מס' 0 תאריך: 30/05/2023 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/05/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 523 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 523 תאריך: 23/05/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 14/05/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 234 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 234 תאריך: 09/05/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 09/05/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/04/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 20/04/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 28/03/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 23/03/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 22/03/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 21/03/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 09/03/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 08/03/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 14/02/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 31/01/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 24/01/2023 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 24/01/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/01/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/01/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/01/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/01/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 11/01/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 11/01/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 11/01/2023 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 2217 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2217 תאריך: 27/12/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 2216 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2216 תאריך: 13/12/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/12/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מקצועיות - ועדת חובה איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 07/12/2022 קטגוריה: סוג: ועדות מקצועיות - ועדת חובה איכות הסביבה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/11/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 2215 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2215 תאריך: 24/11/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 2214 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2214 תאריך: 23/11/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1322 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1322 תאריך: 16/11/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 03/11/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1222 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1222 תאריך: 19/10/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1122 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1122 תאריך: 20/09/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1022 תאריך: 23/08/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 02/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 02/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 02/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/07/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/07/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 14/07/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 07/07/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 14/06/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 822 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 822 תאריך: 08/06/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 07/06/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מקצועיות - ועדת חובה איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 01/06/2022 קטגוריה: סוג: ועדות מקצועיות - ועדת חובה איכות הסביבה קבצים:
מספר: 722 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 722 תאריך: 31/05/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 31/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 31/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 31/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 622 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 622 תאריך: 22/05/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 12/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 03/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 522 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 522 תאריך: 12/04/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 07/04/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 07/04/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 15/03/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 07/03/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מקצועיות - ועדת חובה איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 01/03/2022 קטגוריה: סוג: ועדות מקצועיות - ועדת חובה איכות הסביבה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 01/03/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 322 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 322 תאריך: 22/02/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 15/02/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 11/02/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 03/02/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/01/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 18/01/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 18/01/2022 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 222 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 222 תאריך: 17/01/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 122 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 122 תאריך: 16/01/2022 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדות מקצועיות - ועדת חובה איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 01/01/2022 קטגוריה: סוג: ועדות מקצועיות - ועדת חובה איכות הסביבה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1321 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1321 תאריך: 28/12/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 28/12/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 28/12/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 23/12/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 23/12/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1221 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1221 תאריך: 21/12/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 25/11/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 25/11/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 23/11/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 16/11/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 16/11/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1121 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1121 תאריך: 09/11/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 28/10/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 26/10/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1021 תאריך: 19/10/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 05/10/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/10/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/09/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/09/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 14/09/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 921 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 921 תאריך: 31/08/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 05/08/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 721 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 721 תאריך: 02/08/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 01/08/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/07/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 15/07/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 621 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 621 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 08/06/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 08/06/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 01/06/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 521 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 521 תאריך: 31/05/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/05/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 23/05/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 18/05/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/05/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/05/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/05/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 421 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 421 תאריך: 05/05/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 20/04/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/04/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 06/04/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 321 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 321 תאריך: 15/03/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 11/03/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 11/03/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 02/03/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 02/03/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 18/02/2021 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 221 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 221 תאריך: 14/02/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 121 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 121 תאריך: 19/01/2021 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1820 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1820 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1720 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1720 תאריך: 27/12/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 22/12/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1620 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1620 תאריך: 20/12/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/12/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1520 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1520 תאריך: 08/12/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מס' 0 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/10/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/10/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מס' 0 תאריך: 27/10/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מס' 0 תאריך: 22/10/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 21/10/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 15/10/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1320 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1320 תאריך: 13/10/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מס' 0 תאריך: 13/10/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 1420 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1420 תאריך: 10/10/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1220 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1220 תאריך: 29/09/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1120 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1120 תאריך: 13/09/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1020 תאריך: 08/09/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 25/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 920 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 920 תאריך: 19/08/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 820 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 820 תאריך: 11/08/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 720 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 720 תאריך: 29/07/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 29/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 09/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 02/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 620 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 620 תאריך: 30/06/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 25/06/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 09/06/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 520 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 520 תאריך: 04/06/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מס' 0 תאריך: 04/06/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מס' 0 תאריך: 31/05/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מס' 0 תאריך: 31/05/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 25/05/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 420 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 420 תאריך: 19/05/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/05/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/05/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 320 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 320 תאריך: 02/04/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/03/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 10/03/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 10/03/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/02/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/02/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/02/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 220 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 220 תאריך: 11/02/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 23/01/2020 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 120 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 120 תאריך: 20/01/2020 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1419 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1419 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/12/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1319 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1319 תאריך: 17/12/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/12/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 05/12/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1219 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1219 תאריך: 19/11/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 13/11/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1119 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1119 תאריך: 06/11/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 31/10/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 24/10/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 03/10/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 24/09/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/09/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 12/09/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1019 תאריך: 10/09/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/08/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 24/07/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 919 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 919 תאריך: 23/07/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 18/07/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 819 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 819 תאריך: 02/07/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 719 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 719 תאריך: 25/06/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 23/06/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 619 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 619 תאריך: 11/06/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 06/06/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/05/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 519 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 519 תאריך: 27/05/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 419 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 419 תאריך: 14/05/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/04/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 11/04/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 04/04/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 319 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 319 תאריך: 02/04/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/03/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 07/03/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 07/03/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 26/02/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 26/02/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 219 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 219 תאריך: 19/02/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 12/02/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 12/02/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 31/01/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 24/01/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 17/01/2019 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 119 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 119 תאריך: 15/01/2019 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1118 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1118 תאריך: 30/12/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 27/12/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 1018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1018 תאריך: 11/12/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 29/11/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 918 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 918 תאריך: 27/11/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 818 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 818 תאריך: 21/11/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 25/10/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 18/10/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 20/09/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 16/09/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 718 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 718 תאריך: 04/09/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/08/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 30/08/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 23/08/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 23/08/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 14/08/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/07/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 618 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 618 תאריך: 17/07/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 12/07/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 05/07/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 518 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 518 תאריך: 28/06/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 24/06/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 20/06/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 19/06/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 12/06/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 12/06/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 10/05/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 418 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 418 תאריך: 08/05/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 318 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 318 תאריך: 10/04/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 218 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 218 תאריך: 14/03/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 21/02/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 06/02/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת יועצים מס' 0 תאריך: 06/02/2018 קטגוריה: סוג: ועדת יועצים קבצים:
מספר: 118 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 118 תאריך: 24/01/2018 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1417 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1417 תאריך: 25/12/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1317 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1317 תאריך: 05/12/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1217 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1217 תאריך: 14/11/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1117 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1117 תאריך: 24/10/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 1017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1017 תאריך: 12/09/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 917 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 917 תאריך: 22/08/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 817 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 817 תאריך: 25/07/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 717 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 717 תאריך: 22/06/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 617 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 617 תאריך: 23/05/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 517 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 517 תאריך: 25/04/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 417 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 417 תאריך: 28/03/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 317 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 317 תאריך: 21/02/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 217 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 217 תאריך: 02/02/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים:
מספר: 117 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 117 תאריך: 24/01/2017 קטגוריה: סוג: מליאה קבצים: