קרן קימת לישראל ומועצה אזורית מגידו מחדשים עבורכם! 


אנו מבקשים להודיעכם על ביצוע עבודות הסדרה של הדרכים באזור נחל השופט לטובת ציבור המטיילים.

שימו לב - השהייה במקום מסוכנת ואסורה!!

במהלך העבודות הדרכים יהיו סגורות לציבור ולא תתאפשר גישה לנחל השופט.

מודעה קקל מועצה עבודות דרכים בנחל השופט