בעלי כלבים וחתולים במועצה שימו לב ????????

להלן תעריפי אגרות הרישוי והחיסון החל מהראשון בינואר 2023

טבלת תעריפי חיסון