צוות מחלקת הרווחה, בשיתוף עם הגילאור, חילק שי עם איגרת של ראש המועצה לניצולי השואה

צוות מחלקת הרווחה, בשיתוף עם הגילאור, חילק שי עם איגרת של ראש המועצה לניצולי השואה.