מאפיינים הנדרשים מהמתנדב: (חובה) שדה חובה
שעות ההתנדבות הנדרשות: (חובה) שדה חובה
האם נדרשת הכשרה למתנדבים? (חובה) שדה חובה