לוגו מי מגידו

דלית לניר
מנכ"לית החברה הכלכלית ומי מגידו
054-9716019
עמית נוסבאום
מנהל תפעול מי מגידו
04-9598412  
052-6147380  
 

מי מגידו – חברת הביוב והמים מייסודה של המועצה האזורית מגידו בע"מ ("מי מגידו") הנה חברה בבעלותה המלאה של המועצה האזורית מגידו.

החברה הוקמה על מנת לעסוק בכל הקשור לנושאי הביוב של המועצה (המים מסופקים במועצה על ידי ספקי מים אחרים, לרוב, היישובים עצמם) ובכלל זאת מוגדרת כחברה "עירונית" בבעלות ציבורית של המועצה. 

תשלומים

לנושאים הקשורים לחשבונות הביוב יש לפנות למחלקת הגבייה של המועצה בשעות הקבלה, בטלפון: 04-9598406 
מענה טלפוני וקבלת קהל בימים א'-ה' בשעות 8.30-16.00

שלומי עוז
 
04-9598431  
053-4443315  

ענת טויבי
פקידת גבייה  
04-9598406  

ליזי קסטיאל
פקידת גבייה
04-9598418

 

מי מגידו מחייבת את צרכניה בהתאם לכללים שקובעת מועצת רשות המים, ואינה קובעת בעצמה את אגרות והיטלי הפיתוח לביוב. חיוב הצרכנים נעשה בשני אופנים:

  • תשלום אגרות ביוב שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית בגין העלויות השוטפות של סילוק וטיהור השפכים
  • תשלומים עבור הקמת תשתיות ביוב לסילוק וטיהור שפכים באמצעות היטלי פיתוח המוטלים על בעלי הקרקע, בהתאם לאופן ולסכומים שקובעת רשות המים הממשלתית 

החברה מחייבת את לקוחותיה באמצעות שוברי תשלום. המועד האחרון לתשלום הוא 15 ימים לאחר הפקת השוברים.

על מנת להימנע מתשלומי ריבית והצמדות למדד הדרך המומלצת לתשלום הנה בהוראת קבע בנקאית או בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי.