תיקי חירום הוענקו לנציגי צח"י מקיבוץ דליה

אליאב נהרי – קב"ט המועצה ומנהל מחלקת ביטחון,  ומירב שמחי – רכזת הצח"י של המועצה, העניקו תיקי חרום לנציגי צח"י מקיבוץ דליה

במסגרת הערכות לחירום של מועצה אזורית מגידו, מחלקת הבטחון של המועצה רכשה תיקים ובהם ציוד חילוץ בסיסי לכל יישוב. בין הפריטים הרבים בערכה ניתן למצוא קסדה, את חפירה מתקפל, כפפות, פנס ראש, לום, סרטי סימון ועוד. ערכה זו מוענקת ליישובים שסיימו את שלב ההכשרה הבסיסית ובניית תיק הצח"י.

אנו שמחים לבשר כי קיבוץ דליה סיים את ההכשרה הבסיסית של צוות החוסן היישובי ( צח"י), והשלים את בניית תיק החרום היישובי. ביום חמישי, 14/11, חולקו התיקים למיכל מרכוס ואינקה סטמפו – יו"ר צח"י של הקיבוץ.  

 המועצה נערכה עם ערכות לכל יישוביה, ערכת הציוד תינתן לכל יישוב בסיום תהליך ההכשרה ובניית תיק הצח"י.