פרטי המוסר


 

 
 
Browser not supported
 

פרטי הכלב


 

 

 


 

פרטי המקבל


Browser not supported


בעל הכלב החדש מקבל על עצמו את אחזקתו של הכלב וכל חובת בעלותו לפי דרישות החוק.
לידיעה:
כל עוד לא ירשם הכלב אצל וטרינר רשותי באזור המגורים של בעל הכלב החדש, ימשיך הכלב להיות רשום במרכז הארצי לרישום כלבים על שם המוסר.