לתשלום האגרה

 
 
לאחר ביצוע התשלום וקבלת אישור התשלום, יש לשלוח את פנייתכם בכתב:
או בדואר רגיל, לכתובת:
הממונה על חופש המידע - שרית אברהם
מועצה אזורית מגידו
ד.נ חבל מגידו מיקוד 1812000 
או בדוא"ל: