דלג לתוכן

שירותים חברתיים – רווחה

                

המחלקה לשירותים חברתיים – מועצה אזורית מגידו

מנהלת המחלקה – עו"ס שרית תאנה

טלפון במשרד – 04-9598441

עובדת זכאות ומזכירת המחלקהאוסנת עמרן דוד

טלפון במשרד – 04-9598432

למוקד המועצה 04-9598404

למוקד הרווחה – דיווח על ילדים בסיכון – מספר טלפון  04-9598459,  בשעות 8:00 עד 15:00

 

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה נותנת שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות.

המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד התשי"ח – 1958 סעיף 2 (א) וכן מתוקף תקנות  ארגון לשכת סעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד ) התשכ"ד – 1963 (תיקון התשכ"ו). כמו כן פועלות המחלקות לשירותים חברתיים על פי חוקים רבים נוספים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, אזרחים ותיקים ונשים הנזקקים לסיוע ותמיכה.

צוות המחלקה מחויב לעבודה מקצועית, זמינות ושמירת סודיות

לכל יישוב במועצה, עו"ס מלווה המספקת את שירותי העבודה הסוציאלית. תפקידי העו"ס ביישוב כוללים ליווי וטיפול בפרטים ומשפחות, עבודה מערכתית קהילתית עם בעלי תפקידים ביישוב ועם גורמים תוך וחוץ מועצתיים.

תחומי עבודת המחלקה

 

"הפלוס בשישים" – תעסוקה לבני ובנות 60+