תחומי פעילות המחלקה

 • איסוף וטיפול בפסולת לסוגיה
 • תברואה
 • פיקוח(סביבה/מנהלי)
 • רישוי עסקים
 • וטרינריה
 • שירותי אחזקה במבני ומוסדות המועצה

מטרות המחלקה

 • שיפור מתמיד במתן שירות זמין ויעיל , בתחומים המטופלים ע"י המחלקה.
 • ייעול וצמצום עלויות מערך פינוי האשפה
 • הרחבת תחומי הפיקוח ובניית מערך עבודה מוסדר ומתואם עם הגורמים הרלוונטים.
 • התמקצעות עובדי המחלקה
 • קידום מערך הסברה והכוונה סביבתי.