פיקוח ותברואה

דרור לוי
פקח המועצה 
04-9598486  
052-3978742  

אור גולן
פקח חוקי עזר וסביבה
052-5636306

תחומי הפיקוח

נגזרים מחוקי העזר של הרשות המקומית, הפיקוח עוסק בעיקר בתחומים הבאים:

  • כלבים
  • מפגעים סביבתיים
  • כלי רכב נטושים
  • רישוי עסקים

לקבלת שירות

יש לפתוח קריאה במוקד המועצה > לחצו כאן | או בטלפון: 04-9598404  

ניתן גם להתקשר לפקח ולעדכנו על הקריאה שנפתחה.

מידע לבעלי כלבים

  • כל בעל/ת כלב חייב/ת לדאוג לכך שיהיו בידיו/ה רישיון בר-תוקף להחזקת הכלב/ה ואישור על חיסון בר-תוקף נגד כלבת, וכן שפרטי הבעלות והכתובת שהועברו אל המחלקה הווטרינרית יהיו נכונים ומעודכנים. במקרה שהכלב נעלם או מת – יש לעדכן על כך באופן מידי.
  • היעדר רישיון אחזקה בר תוקף, שתוקפו הוא לשנה אחת, מהווה עבירה על סעיף 2 (א) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים 2002 , שדינה קנס בסך 500 ₪.
  • היעדר חיסון בר-תוקף נגד כלבת, שתוקפו הוא לשנה אחת,  מהווה עבירה על סעיף 3 (א) לתקנות הכלבת (חיסון) 2005, שדינה קנס בסך 1,500 ₪.

לתשומת לבכם

  • חובה לדווח על כל שינוי בפרטים הנוגעים לכלב/ה (כתובת, בעלות, היעלמות או מות הכלב וכו') בתוך שבוע מיום קרות האירוע. אי- דיווח מהווה, על-פי תקנת העבירות המנהליות (קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על כלבים) 2007, עבירה שדינה קנס בסך 250 ₪.
  • כל בעל/ת כלב מתבקש/ת לבדוק שהנושאים שהוזכרו לעיל מוסדרים אצלו כנדרש. במקרה שאין הדבר כך, יש לפנות אלינו באופן מידי – למען בריאות הציבור, למען הסדר הטוב וכדי להימנע מתשלום קנסות.
  • לטפסי רישום בעלות/ חילופי בעלות לחצו כאן 

פינוי פסולת אלקטרונית