ורד ווייטסון-סופר 
מנהלת שירות פסיכולוגי- חינוכי 
04-9598518  
054-7488405  
כוכי שלום
מזכירת השירות הפסיכולוגי ומתי"א
04-9598517  
050-2105468  
 

יעודו של השירות הפסיכולוגי-חינוכי של מועצה אזורית מגידו, הוא לקדם את החוסן הנפשי ומיצוי הפוטנציאל הקוגניטיבי, החברתי והרגשי של כלל התלמידים במועצה.  

הפסיכולוגים בצוות מבקרים באופן שוטף במסגרות החינוך, ונותנים יעוץ ותמיכה לכל מערכות החינוך של המועצה, מתוך תפיסה אקולוגית–מערכתית, המדגישה את קידום התפתחותם המיטבית של תלמידים בהקשר של משפחה, בית ספר וקהילה. 

השירות הפסיכולוגי של המועצה הוא חלק מן המערך הארצי של השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך. 

בשירות הפסיכולוגי החינוכי של מועצה אזורית מגידו, תחת ניהולה של ורד וייטסון-סופר,  פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה, עובדים כ-7 פסיכולוגים (מדריכים, מומחים ומתמחים).

ברוב המקרים, הפנייה לפסיכולוג החינוכי נעשית באמצעות הגננ/ת, מנהל/ת בית הספר, יועצ/ת בית הספר, או גורם אחר מהצוות החינוכי בבית הספר. 

פניות עצמאיות של הורים לשירות הפסיכולוגי יקבלו מענה מקצועי מתוך ראייה מערכתית.

הורים המתעניינים בשירותים נוספים, שאינם נכללים במתווה השירות הפסיכולוגי כפי שנקבע על ידי משרד החינוך, מוזמנים לפנות לשירות הפסיכולוגי המשלים, דרך מרכז "מענה". 

למילוי טופס ויתור על סודיות לחצו כאן