שירות לאומי ערכי, חברתי ומשמעותי ברשות לביטחון קהילתי