שרית תאנה
מנהלת מחלקה 
04-9598441  
אוסנת עמרן דוד
תחשיבנית ומוקדנית תכנית מגן 
04-9598446   
סביון בן דוד
מזכירת מחלקה
04-9598432
 

אייקון חירם  למוקד המועצה – 04-9598404 | למוקד הרווחה – דיווח על ילדים בסיכון – 04-9598432 בשעות 8:00 עד 15:00

   שעות מענה טלפוני במחלקה: בין השעות 8:30-14:00 בימים א'-ה'.


המחלקה לשירותים חברתיים במועצה נותנת שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות.

המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד התשי"ח – 1958 סעיף 2 (א) וכן מתוקף תקנות ארגון לשכת סעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד ) התשכ"ד – 1963 (תיקון התשכ"ו).  

כמו כן פועלות המחלקות לשירותים חברתיים על פי חוקים רבים נוספים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, אזרחים ותיקים ונשים הנזקקים לסיוע ותמיכה.

צוות המחלקה מחויב לעבודה מקצועית, זמינות ושמירת סודיות.

לכל יישוב במועצה, עו"ס מלווה המספקת את שירותי העבודה הסוציאלית. תפקידי העו"ס ביישוב כוללים ליווי וטיפול בפרטים ומשפחות, עבודה מערכתית קהילתית עם בעלי תפקידים ביישוב ועם גורמים תוך וחוץ מועצתיים.

>> למילוי טפסי פנייה למחלקה לחצו כאן