דלג לתוכן

רישוי עסקים

רישוי עסקים

הגר ראובני – מנהלת המחלקה, משרד – 04-9598415, נייד – 052-3990615

רונית משה – רכזת רישוי עסקים, נייד – 050-6816401, משרד – 04-9598466

דרור לוי – פקח המועצה, נייד 052-3978742 , משרד – 04-9598486

דורון מועלם – תברואן המועצה, 04-9598493

שעות עבודת המשרד: 7:30-16:00

 

 

תחומי אחריות

  • סיוע לעסקים בתהליך הוצאת הרישיונות
  • פיקוח על העסקים

 

מטרות חוק רישוי עסקים

רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

הרישיון בא להבטיח, בין השאר:

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות האנשים אשר עובדים בעסק או בסביבתו.
  • שמירה על בריאות הציבור , תוך שמירה על תנאי תברואה לרבות מניעת העברת מחלות מבעלי חיים.
  • קיום דיני תכנון ובנייה וכבאות.
  • שמירה על חוק התכנון והבנייה.