קורונה במגידו – עדכונים שוטפים

לפורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף לחצו כאן 

תמונת מצב מאומתי קורונה בישובי המועצה, מעודכנת לתאריך 22/10/2020

ישוב מספר תושבים מאומתי קורונה מספר מבודדים
אליקים 0 6
גבעת עוז 0 2
גלעד 0 0
דליה 0 2
הזורע 0 3
יקנעם המושבה 1 1
ק. מגידו 0 1
מדרך עוז 2 5
משמר העמק 0 1
עין העמק 0 1
עין השופט 0 1
רמות מנשה 0 5
רמת השופט 0 3
סה"כ 3 31

 

טלפונים וקישורים חשובים:

דיווחים ושאלות בנושאי קורונה ניתן לפנות אל מוקד משרד הבריאות: 5400*

או במוקדי קופות החולים:

 • כללית 2700*
 • מכבי 3555*
 • מאוחדת 3833*
 • לאומית 507*

בנוסף – 

 • מידע והנחיות עדכניות – באתר משרד הבריאות
 • לפורטל חירום לאומי בנושא הקורונה – לחצו כאן
 • בישומון (אפליקציה) CoronApp
 • כתמיד, מוקד המועצה זמין עבורכם 24/7: 04-9598404


  הודעה לעיתונות – משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, 31/8/2020

  קבינט הקורונה אישר את מתווה הרמזור של משרד הבריאות ומנהל מגן ישראל פרופ' רוני גמזו. למצגת הקבינט לחצו כאן

  המתווה ייכנס לתוקף ב 6.9.20. לנוחותכם מצ"ב שקפים המבהירים את יישום המתווה.

  המתווה כולל קביעת מגבלות לטיפול בהתפשטות נגיף הקורונה, בהתאם לסיווג של רשויות מקומיות בארץ לארבע רמות (אדומה, כתומה, צהובה וירוקה).

  בהתאם לרמזור, יגובשו כלי סיוע מותאמים עבור כל רשות בהיבטי הסברה, אכיפה, בניית מערכות מידע, סיוע בקטיעת שרשראות הדבקה וסיוע סוציאלי.

  לפי המתווה החדש כל רשות מקומית תקבל ציון בין 0 ל-10 לפי המשתנים הבאים: מספר החולים החדשים בשבוע ל-10,000 תושבים, שיעור הבדיקות החיוביות בכל רשות בשבוע, קצב גידול מספר החולים החדשים בכל רשות מקומית בשבוע.

  אחת לשבועיים, על סמך ממוצע הנתונים של כל רשות בשבוע הקודם, ייקבע הסיווג של אותה רשות באופן הבא:

 • רשות שממוצע ציוניה יהיה מעל 7.5, תוגדר אזור אדום; 🟥
 • רשות שממוצע ציוניה יהיה בין 6 ל-7.5, תוגדר אזור כתום;🟧
 • רשות שממוצע ציוניה יהיה בין 4.5 ל-6, תוגדר אזור צהוב;🟨
 • רשות שממוצע ציוניה יהיה מתחת ל-4.5, תוגדר אזור ירוק.🟩התקהלות בהתאם למודל הרמזור🟥באזור "אדום": – מספר האנשים לא יעלה על 20 אנשים בשטח פתוח ועל 10 אנשים במבנה.
  🟧באזור "כתום":
  • שטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-40% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק. אם אין תפוסה מירבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 50 איש לכל היותר.
  • במבנה- התקהלות עד 25 איש.
  • במבנה של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ – 20% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל – 4 מ"ר, והכל עד 25 איש לכל היותר.
  🟨באזור "צהוב":
  •בשטח פתוח- התקהלות עד 100 איש.
  •בשטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-60% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 100 איש לכל היותר.
  •במבנה – התקהלות עד 50 איש. במבנה של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ – 40% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל – 4 מ"ר, והכל עד 50 איש לכל היותר.
  🟩באזור "ירוק":
  •בשטח פתוח: התקהלות עד 250 איש.
  •בשטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-80% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 250 איש לכל היותר.
  •במבנה – התקהלות עד 100 איש.
  •במבנה של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ – 60% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל – 4 מ"ר, והכל עד 100 איש לכל היותר.מספר השוהים בתחומים המפורטים כאן, ייקבעו בהסדרה נפרדת ולא במתווה הרמזור: פעילות מסגרות רווחה; הסדרת פעילות מערכת החינוך; פעילות התחבורה הציבורית והתעופה; פעילות מקומות עבודה, למעט לעניין קבלת קהל; תנאי התפוסה בשמורות טבע, גנים לאומיים, אתרי מורשת והמקומות הקדושים, מוזיאונים, קניונים; אירועים מאורגנים, בישיבה וללא מזון; חנויות למכירת מזון, מוצרי היגיינה ובית מרקחת.*✏️צוותי יישום והיגוי:
  לצורך יישום תכנית הרמזור הוחלט על הקמת צוות בין משרדי בראשות משרד הבריאות ובהשתתפות משרדי ראש הממשלה, האוצר, הפנים, הביטחון, הכלכלה, המטה לביטחון לאומי, בנק ישראל ונציג מטעם ממונה הקורונה הלאומי. תפקיד הצוות יהיה לקבוע את אופן יישום המדד בנוגע לאזורים גיאוגרפיים בעלי מאפייני גודל יחודיים הדורשים תיקון סטטיסטי. בין היתר, יישובים בתוך מועצות אזוריות. כמו כן הצוות יהיה רשאי לקבוע את אופן יישום המדד בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיקבע.✏️צוות נוסף שיקום הוא צוות היגוי בראשות מנכ"ל משרד הפנים, ובהשתתפות נציגי משרדי הבריאות, ראש הממשלה, הביטחון, האוצר, הרווחה, המטה לביטחון לאומי, פיקוד העורף, משטרת ישראל, ונציג מטעם ממונה הקורונה הלאומי, ובהתייעצות עם השלטון המקומי. צוות זה יגבש את תכנית כלי הסיוע לרשויות המקומיות, לביצוע תפקידיהן על פי דין, בהתאמה לכל סוג של אזור. בין השאר, בהיבטים הבאים: הסברה, אכיפה, סיוע בקטיעת שרשראות הדבקה, כלי סיוע לתושבים.*📌תקנות מיוחדות:
  כחלק מהחלטת הממשלה על תכנית הרמזור הוחלט להתקין תקנות לקביעת מגבלות ותנאים להתמודדות עם הקורונה. תקנה אחת מעגנת את מודל הרמזור לצד תיקונים נוספים- לתקנות הגבלת הפעילות. תקנה שניה קובעת כי מודל הרמזור והתקנות שלצידו יכנסו לתוקף ביום 6.9.2020, במטרה לאפשר זמן היערכות מתאים לכלל הגורמים הרלבנטיים ובליווי הסברה מתאימה. בהתאם לכך הוחלט על הארכת תוקפן של התקנות הקיימות היום, ללא שינוי, עד ליום 5.9.2020.📌אירוע מאורגן לציבור:
  בנוסף להחלת מודל הרמזור, התקנות מסדירות קיום אירוע מאורגן הנערך במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח בלבד, וללא מזון באירוע, ובכפוף לקיום כל אלה:
  ישיבה במקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום נשמר מרחק של שני מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, ללא הגשת מזון, המקום מחולק למתחמים של 20 אנשים לכל היותר ובין מתחם למתחם נשמר מרחק של 2 מטרים לפחות, יש סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים. מספר השוהים באירוע יהיה בהתאם למודל הרמזור ולסיווג האזור. עם זאת, במקום המצוי באזור ירוק או צהוב ניתן לאשר קיום אירוע שמספר השוהים בו גבוה מכך, לאחר שהרשות בחנה ומצאה שהתקיימו התנאים שבהוראות המנהל. במקרה זה תוכל הרשות לאשר אירוע בהשתתפות של עד 500 איש. מעבר ל-500 איש יש צורך בנוסף גם באישור מנכ"ל משרד הבריאות ובהתאם לתנאים אותם יציב.כמו כן מסדיר התיקון מגבלות התקהלות למבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות ומתקיימים אירועים בהושבה בלבד וללא הגשת מזון. התפוסה המירבית המותרת תהיה בהתאם למגבלת ההתקהלות למבנה לפי מודל הרמזור כשהיא מוכפלת במספר הכניסות למקום ולא יותר משיעור התפוסה המותר באותו אזור לעסק שקבועה לו תפוסה מירבית או יחס של אדם ל- 4 מ"ר אם לא קבועה לו תפוסה כאמור, ולא יותר מ- 1,000 אנשים סך הכל, והכל תוך חלוקה לקפסולות, כאשר בכל קםסולה ישהו אנשים שנכנסו מאותה כניסה בלבד.התיקון מוסיף כי בקניון, מוזיאון, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום מהמקומות הקדושים – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום וכי בחנות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגיינה ובבית מרקחת – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על התפוסה המרבית המותרת כמפורט במודל הרמזור לפי המקל מביניהם.
  📌
  קיום תפילות בחודש אלול ובחגי תשרי
  התקנות מסדירות לזמן מוגבל את אופן קיום התפילות המתקיימות בחודש אלול ובחגי תשרי בשל חשיבות התפילות במועדים אלה. בתקופת חגי תשרי ניתן יהיה לקיים תפילה במקום בשטח פתוח, בחלוקה למתחמים נפרדים, כך שבכל מתחם ישהו קבוצות קבועות של 20 אנשים לכל היותר, ובלבד שיתקיימו התנאים לשמירת בריאות הציבור. התנאים בהם יש לעמוד הם שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם; סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון חבל או סרט; הושבה בקבוצות קבועות, ובהושבת אנשים שאינם גרים באותו המקום יישמר מרחק של 2 מטרים, ככל הניתן ולכל הפחות, כיסא ריק ביניהם; מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות.במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.
  בנוסף, ניתן לקיים תפילה במבנה ששטחו עולה על 40 מ"ר בכפוף לתנאים המפורטים בתפוסה מרבית השווה לתפוסה המרבית המותרת למבנה בהתאם למודל הרמזור לפי האזור, כשהיא מוכפלת ב- 2 ובמספר הכניסות למקום, ובלבד שהתפוסה המרבית כאמור לא תעלה על יחס של אדם ל- 4 מטרים רבועים ועל 1,000 אנשים סך הכול; ואולם לעניין מבנה ששטחו עולה על 240 מ"ר המצוי באזור אדום, יתווספו לתפוסה המרבית כאמור 10 אנשים – אם למבנה כניסה אחת, ו-20 אנשים -אם למבנה יותר מכניסה אחת. התנאים לקיום תפילה במבנה כאמור הם: הושבה במתחמים בקבוצות קבועות, ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה; בהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים, ככל הניתן, ולכל הפחות, מרחק של שני כסאות ביניהם; סימון כל מתחם על ידי מחיצות קשיחות או ניילון כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם; שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם; מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים והתנאים הנדרשים; הצבת שלט בכניסה למבנה שבו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר ושם ממונה הקורונה; במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.📌הפעלת גן אירועים באזור צהוב או ירוק
  מחזיק או מפעיל של גן אירועים באזור צהוב או באזור ירוק יפעילו בהתאם להוראות המנהל ולא יקיים אירועים בהשתתפות של מעל ל- 100 אנשים, למעט עובדי גן האירועים ונותני שירותים ויקיים אירועים בשטח פתוח בלבד, בהושבה בלבד וללא ריקודים.
  התקנות יובאו לאישור ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. ככל שלא תתקבל החלטה של ועדת הכנסת בתוך 24 שעות מהמועד שהוגש לה לעניין אישור התקנות, יפורסמו התקנות ברשומות.תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש"ף-2020קבינט הקורונה אישר עוד הערב את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש"ף-2020.
  מטרת התקנות שבנדון, לקבוע ולהסדיר את ההגבלות על פעילות מוסדות לימוד אלה: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על-יסודיים, מוסדות חינוך מיוחד, קונסרבטוריונים ומוסדות לתלמידים מחוננים, וזאת מכוח חוק סמכויות מיוחדות, ובכך להחליף את ההוראות שעוסקות במוסדות אלה בצו הגבלת מוסדות חינוך.


13/8/2020
הודעה משותפת לשרי הבריאות, התחבורה, החוץ, התיירות והמל״ל‪‬
‪ ‬
‪השמיים מתחילים להיפתח: ישראלים יוכלו לצאת לבולגריה, קרואטיה ויוון במגבלות שיפורטו; בוטלה חובת הבידוד לנכנסים לישראל ממדינות שהוגדרו כ"ירוקות".
‪ ‬
בישיבת קבינט הקורונה, ועל פי ההסמכה שקיבלו שרי התחבורה, הבריאות, החוץ והתיירות, גובש מתווה פתיחת השמיים, שיחל ב-16.8. אלו עיקרי המתווה‪:‬
‪ ‬
1. החל מיום ‪16.8.2020‬ כניסת ישראלים מ"מדינות ירוקות" לישראל תהיה ללא חובת בידוד וללא בדיקה מקדימה.

2. ישראלים יטוסו החל מיום ‪16.8.2020‬ ל-3 מדינות – בולגריה, קרואטיה ויוון:
יוון – יוון תקבל 600 ישראלים בסה"כ שיפוזרו בין הערים סלוניקי, אתונה, קורפו וכרתים. הנוסעים ליוון מחויבים לעשות בדיקה בארץ, וכשמגיעים ליוון יעברו עוד בדיקה ויתבקשו להישאר במלון עד קבלת התשובה, לכל היותר עד 48 שעות.
בולגריה – ישראלים המגיעים לבולגריה מתבקשים לעבור בדיקה בארץ 72 שעות מראש. בכניסה לבולגריה ללא בדיקה וללא בידוד.
קרואטיה – ישראלים המבקשים להיכנס לקרואטיה יתבקשו לבצע בדיקה בארץ 48 שעות מראש. בכניסה לקרואטיה לא יעברו בדיקה ולא יידרשו לבידוד.

יש להגיע לשדה עם תוצאות בדיקה שלילית לקורונה.

3. סוכם, כי רשימת המדינות שיקבלו ישראלים תתעדכן כל שבועיים.
‪ ‬
4. אושר מתווה התו הכחול היום בקבינט הקורונה ופרטיו יפורסמו באתרים הרשמיים של משרד הבריאות, משרד התחבורה ורשות שדות התעופה.
 
5. יש לוודא מילוי הצהרת בריאות ופרטים הן ביציאה והן בחזרה. הטפסים נמצאים באתר משרד הבריאות.
 
6. כמו כן, בסיכום השרים אדלשטיין, אשכנזי, רגב וזמיר הוחלט כי צוותי העבודה הרלוונטיים, ימשיכו את עבודת המטה לקידום מתווה עבור אנשי עסקים שהגעתם לישראל או יציאתם למדינות בעולם חיוניות להנעת הכלכלה וכן מתווה להבאת תיירות נכנסת לישראל ממדינות ירוקות.
 
7. הציבור מתבקש לעקוב אחר ההנחיות שיפורסמו ע"י סוכני הנסיעות והאתרים הרשמיים של משרד התחבורה, משרד הבריאות ומשרד החוץ.
 
בתום שבוע להתנסות במתווה זה יוצגו הנתונים ע״י משרד הבריאות על מנת לעמוד על בטיחות המתווה.עדכון, 4/7/2020

פורום הקורונה של המועצה ממשיך להיפגש ב"זום"

את מפגש הזום השבועי של נציגי המועצה עם מנהלי היישובים וצוותי הצח"י במועצה אזורית מגידו פתח ראש המועצה איציק חולבסקי, הנמצא בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת, בדיווח על 5 חולים במועצה ממושב אליקים ו- 118 מבודדים בכלל ישובי המועצה.
הפורום עודכן כי במהלך השבוע מתכנסים אנשי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי להערכות ולכתיבת מתווה מותאם לפתיחת שנת הלימודים בכל מערכות החינוך במועצה, בהתאם להנחיות משרד החינוך. בהמשך ישותפו מנהלי הקהילות במתווה לשמיעת התייחסות והערות.

נתי וירבה, מנהל מחלקת תרבות, הציג את תכנית המפגשים הפתוחים לתקופה הקרובה, הפועלים בהתאם להנחיות ומועברים לכלל הציבור בשידורים פתוחים בפייסבוק לייב של מרכז התרבות. נתי הדגיש שהוא וכל עובדי מחלקת תרבות נכונים לכל סיוע והצעות למפגשי תרבות ביישובים.
איציק חולבסקי: "איכותו של ארגון נמדדת בין השאר בהעדרו של הראש.
המועצה מתפקדת מעולה והישובים וצוותי צח"י בישובים עושים עבודה נפלאה ושולטים היטב במצב. אז פיזית אני מבודד בממ"ד בבית אך מקיים מתוכו סדר יום רגיל כמעט של ישיבות בזום, ומתקשר רצוף עם הצוות הניהולי של המועצה. אם נגזר עלי להיות בבידוד כתוצאה מפגישה עם שר בממשלה הרי שהנחמה היא שהיום האינטנסיבי בכנסת לפני שבוע סייע מאד להשיג הישג חשוב מאד למועצה בישיבת הממשלה השבוע בנושא קידום פרוייקט התיירות הגדול באיזור צומת מגידו.

מאחל לכולם רק בריאות והמשך פעילות חשובה למען ישובי המועצה ותושביה". • התמודדות עם ילדים צעירים בכניסה לבידוד  עדכון, 26/7/2020                                                                                                                                                          מתחילים את השבוע עם בשורות טובות בנוגע לחולי הקורונה ביישובי מ.א. מגידו בישיבת צוותי הצח"י והנהלות היישובים שקיים הבוקר ראש המועצה איציק חולבסקי יחד עם צוות הליווי של המועצה, קיבלנו דיווחים עדכניים מנציגי היישובים. נכון להיום (26/7), מספר החולים ירד ל-3 בלבד ובהתאם – קטן מאד מספר המבודדים.

  מרבית מערכות החיים בתוך היישובים חזרו לשגרת קורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

  חשוב לציין ולהחמיא להנהלות היישובים על ההתנהלות הראויה, על ביצוע החלטות ויישום הנחיות לא פשוטות ועל המשמעת הציבורית של תושבי המועצה, שהוכיחו שוב אחריות קהילתית. ראיה לכך היא העובדה כי נבלמה שרשרת ההדבקה הפנימית ביישובים.

  רצף הפגישות של הפורום היישובי והמועצתי יימשך, ואנו נערך לכל מצב שיידרש בהתנהלות בימי הקורונה.
  שימרו על ההנחיות – מסכה,ריחוק והגיינה

  יעל ברניר- דוברת המועצה 

תאריך 21.7.20
לתושבים מועצה אזורית מגידו היקרים שלום רב, 
הבוקר התבשרנו כי ילדת גן במדרך עוז התגלתה כחולת קורונה מאומתת.
במקרי בידוד של ילדים קטנים ישנן 2 אפשרויות:
1. הורה + הילד המבודד בחדר נפרד בבית, שאר המשפחה בשאר חדרי הבית.
2. כל המשפחה בבידוד בכל הבית.

לאור זאת, ילדים אשר משתתפים בתכנית "בי"ס של הקיץ" או במסגרות חינוכיות בישובים אחרים, ונמצאים בבידוד של כל המשפחה בכל הבית, מנועים מלהגיע למסגרות החינוך לכל אורך תקופת הבידוד.

יעל ברניר – דוברת מגידו.עדכון יום ד' 15/7
תושבי מגידו יקרים,
גל התחלואה הגדול בישראל לא פוסח גם על יישובי המועצה. בשבוע האחרון אובחנו מספר חולי קורונה, המקרים מטופלים היטב בתוך הקהילות, שנמצאות בקשר שוטף עם המועצה ומשרד הבריאות.
מצב חולי הקורונה ביישובי המועצה, נכון לעכשיו:
רמות מנשה- 8 רמת השופט -4 הזורע-1 ק. מגידו- 1 משמר העמק-1
מעגל רחב של מבודדים בכל יישובי המועצה.
באתר מועצה אזורית מגידו תוכלו להתעדכן בנתוני מספר החולים ביישובי המועצה.
ראש המועצה איציק חולבסקי ומנכ"ל המועצה אברהם אזולאי , מכנסים מידי יום את מטה הקורונה במועצה ונמצאים בקשר שוטף עם הנהלות היישובים ולרשותם בסיוע בכל הנדרש.
יעל ברניר – דוברת המועצהראש המועצה, איציק חולבסקי, כינס השבוע, בתאריך 13/7, את יו"ר צוותי הצח"י ונציגי היישובים לישיבת זום, נוכח התפרצות הגל השני של הקורונה. נקבע כי הפורום יתכנס מעתה לישיבות קבועות לעדכונים והחלטות.
ביישובים רמת השופט, רמות מנשה, הזורע ומשמר העמק ישנם חולים מאומתים בקורונה ומספר לא מבוטל של מבודדים.
הנהלות צוותי החירום הישוביים, וצוותי הבריאות והרווחה ערוכים ופועלים בתוך היישובים בסיוע המועצה, משרד הבריאות וכל הגורמים הרלוונטיים לתת מענה לחולים, למשפחותיהם, לביצוע פעולות נדרשות ולמתן הנחיות לתושבים.
נבקש להדגיש כי כל שנדרש מהציבור הוא להמשיך ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות –

📌שמירה על מרחק 

😷חובת עטית מסיכה

📌שמירה על היגיינה.

אנא גלו אחריות אישית וקהילתית ויחד נעבור גם את זה.
נאחל לחולים בריאות והחלמה מהירה.
📍בהמשך נעדכן בהנחיות המועצה לפעילות החינוך הבלתי פורמלי מגיל כיתה ה' ומעלה, בהתאם להנחיות שיצאו היום ממשרד הבריאות והחינוך. 📍הועדה לעניין קורונה של הכנסת אישרה את פתיחת ברכות השחייה ומכוני הכושר אחרי לחץ כבד של המגזר הכפרי. ראש המועצה, איציק חולבסקי, לחץ באופן ישיר על יו"ר ועדת הקורונה.
צוות המועצה ימשיך לעדכן בכל התפתחות.
יעל ברניר – דוברת המועצהתושבי מגידו יקרים, 
עדכון שני ליום שבת, 11/7. 
חברת קיבוץ רמות מנשה אובחנה כחולת קורונה. צוות החירום היישובי הורה לתושבי הקיבוץ על מס' פעולות והנחיות, ביניהן גם מי נדרש להיכנס לבידוד.
הקיבוץ נמצא בקשר עם המועצה וגורמי הבריאות.
זוהי שעה לא קלה לקהילות ולכולנו באזור אך צוותי החירום היישובי, צוותי הבריאות והרווחה נערכו למצב זה בחודשים האחרונים ופועלים להעניק עזרה וסיוע בכל המישורים שיידרשו.
אנו מאוד ממליצים להקפיד על כל הכללים הנדרשים:
✅ עטיית מסכות 😷
✅ הגיינת ידיים 🧴
✅ שמירת מרחק
נמשיך ונעדכן,
יעל ברניר – דוברת המועצהתושבי מועצה אזורית מגידו , שלום רב
עדכון, יום שבת, 11/7.
צעירה מקיבוץ משמר העמק אובחנה כחיובית בנגיף הקורונה, כל מי שבא במגע עמה קיבל הודעה להיכנס לבידוד.
הנהלת קיבוץ משמר העמק, המועצה ומשרד הבריאות נמצאים בקשר עם החולה ומטפלים בכל הנדרש.
שמרו על פרטיות והמעיטו במידע לא מוסמך ברשתות החברתיות.
בשלב זה, נבקש להדגיש כי כל שנדרש מהציבור הוא להמשיך ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות – שמירה על מרחק, חובת עטית מסיכה 😷ושמירה על היגיינה. אנא גלו אחריות אישית וקהילתית ויחד נעבור גם את זה.
נאחל לחולה בריאות והחלמה מהירה, צוות המועצה ימשיך לעדכן בכל התפתחות .

יעל ברניר – דוברת מ.א. מגידותושבי מ.א. מגידו שלום רב,

היום, 8/7/2020, הובא לידיעתנו כי תלמיד כיתה ה' מקיבוץ רמת השופט נמצא נושא בנגיף הקורונה.
כל מי שהיה בקרבתו קיבל הנחיה להיכנס לבידוד.
הנהלת קיבוץ רמת השופט, המועצה, הנהלת בי"ס "עומרים" ומשרד הבריאות נמצאים בקשר עם משפחת התלמיד ומטפלים בכל הנדרש.
אנא שמרו על פרטיות והמעיטו במידע לא מוסמך ברשתות החברתיות.
בשלב זה, נבקש להדגיש כי כל שנדרש מהציבור הוא להמשיך ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות – שמירה על מרחק, חובת עטיית מסיכה ושמירה על היגיינה. אנא גלו אחריות אישית וקהילתית ויחד נעבור גם את זה.
נאחל לחולה בריאות והחלמה מהירה, צוות המועצה ימשיך לעדכן בכל התפתחות.
מצורף דף הנחיות למבודדים.

יעל ברניר – דוברת מ. א. מגידותושבי מ.א. מגידו שלום רב, 
לצערנו, נשאית בנגיף הקורונה התגלתה בקיבוץ רמת השופט. הנהלת הקיבוץ נמצאת בקשר עם המשפחה, המועצה ומשרד הבריאות. 
בני המשפחה במעגל המשפחתי הקרוב של הנשאית נמצאים בבידוד בביתם. ניתנו הנחיות לחברי הקיבוץ. 
נאחל לחולה בריאות איתנה, צוות המועצה ימשיך לעדכן בכל התפתחות בנושא. 
אנא שמרו על פרטיותה של המשפחה והמעיטו במידע לא מוסמך ברשתות החברתיות. 
קהילת מועצה אזורית מגידו חזקה ומחבקת, ונעבור את זה יחדיו. 
רק בריאות, יעל ברניר - דוברת המועצה