ברטה בן צבי
עו"ס גבעת עוז, עו"ס ית"ד - צעירים

 

תוכנית ית"ד