דלג לתוכן

פרוטוקולים

פרוטוקולי ישיבות מליאה 2022

פרוטוקולי ישיבות מליאה 2021

פרוטוקולי ישיבות מליאה 2020

פרוטוקולי ישיבות מליאה 2019

פרוטוקולי ישיבות מליאה 2018

 

פרוטוקולי ישיבות מליאה 2017

פרוטוקולי ועדת יועצים ושירותים / ועדת התקשרויות של החברה הכלכלית

פרוטוקולי ועדת שלושה