עובדי מ.א. מגידו תורמים בחוות "תלמים" בקיבוץ מגידו

זה כבר הפך למסורת: מידי חודש עובדי מ.א. מגידו תורמים לקהילה. הפעם יצאו ראש המועצה – איציק חולבסקי ועובדי המועצה להכיר את חוות "תלמים" בקיבוץ מגידו ולתרום לה.

"תלמים תעסוקה" הינה חווה חקלאית – שיקומית, שהוקמה בקיבוץ מגידו על מנת לתת מענה תעסוקתי ל- 187 אנשים בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, ולאנשים בוגרים הנמצאים על רצף האוטיזם ובשיקום.
צוות החווה מונה 27 אנשי מקצוע, מתנדבי שנת שירות ומתנדבים אחרים המגיעים גם מהארץ וגם מחו"ל.

את עובדי המועצה קיבלו איציק חממה מנהל החווה, שימרית – מלווה מקצועית וסיון – המגיעה לחווה מידי יום ועובדת במסירות – וניכר שגם באהבה גדולה – בדיר הכבשים.
בסיור שערכו עובדי המועצה בחווה הם נחשפו למגוון ענפי חקלאות ובנייה אקולוגית המאפשרים לחברים בחירה בין עיסוקים.
הפעילות בחווה מתקיימת מידי בוקר עד הצהריים, חמישה ימים בשבוע במשק החקלאי שבו יש סוסים, כבשים, גידולי שדה, מטע זיתים ופעילויות תעסוקתיות נוספות המותאמות לכל בוגר וצרכיו.
הבוגרים מגיעים לחווה מקיבוץ דליה, מרחביה, עפולה, חיפה, חדרה ונצרת.
איציק חממה: "אנו שמים דגש על העשרת הידע המקצועי ושימוש במגוון תמיכות רגשיות, חברתיות ותפקודיות, כאמצעי להעצמה אישית של החברים בחווה. החווה נתמכת מתקציבי משרד הרווחה ועובדת בקשר הדוק ומצוין עם המחלקה לשירותים חברתיים של מ.א. מגידו.

בסיום הסיור יצאו העובדים למבצע איסוף פסולת בגדר העוטפת את החווה ובתחומה.
דלית לניר – מנהלת הקהילה של קיבוץ מגידו: "המצאות החווה בתחום הקיבוץ תורמת מאד ומכניסה עניין וערנות בחיי הקהילה. הקשרים מפרים והדדיים. בנינו עם גורמי המקצוע של החווה תוכניות משותפות של תושבים, מערכת החינוך ופעילות נוער המעורבים בחווה ותומכים בה".