עדכוני המועצה, בכפוף להנחיות, בנושא הקורונה


 

הממשלה אישרה שורת צעדים חדשים במסגרת מתווה החזרה לשגרה.

🔯 בתי כנסת:

–  פתוחים החל מהבוקר (20.5).

– עד 50 משתתפים בחלל.

– שמירה על מרחק של 2 מטר בין המתפללים.

– מינוי נאמן קורונה.

– עטיית מסיכות.

– הקפדה על כללי היגיינה.

 

המקומות הבאים יפתחו החל מיום רביעי 27.5. להלן פירוט:

 

🧩 חוגים, תנועות נוער וחינוך בלתי פורמלי:

   1. שמירה על קפסולות קבועות
   2. חוג המתקיים בכיתת גן/לימוד- 5 מ״ר לאדם.
   3. חוג המתקיים במרחב הפתוח- 2 מ״ר לאדם.
   4. סטודיו- 7 מ״ר לאדם.

 

🍹 מסעדות, חדרי אוכל קיבוציים ומקומות בילוי:

– עד 100 לקוחות – התפוסה יכולה להיות 100%.

– מעל 100 לקוחות – תפוסה של מקסימום 85%.

– מרחק בין שולחנות 1.5 מטרים.

– הזמנת מקום מראש ככל שניתן.

– תתבצע מדידת חום ללקוחות הנכנסים.

– פתיחה לפי הנחיות כלליות של ה״תו הסגול לעסקים.

 

🏊🏼‍♀️ בריכות שחיה:

– 6 מ״ר לרוחץ במים

– 10 מ״ר לאורח בשטח מחוץ לבריכה.

 

למען השגרה של כולנו, אנא המשיכו להקפיד על ההנחיות, הקיימות והחדשות.

 

  

הממשלה אישרה את תכנית הסיוע המורחבת לעצמאים ועסקים קטנים בסך 8 מיליארד שקל הכוללת:

1. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים בסך של 5.2 מיליארד שקל – מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מלש"ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי.

2. מענק סיוע ייעודי לעצמאים בסך של 2.8 מיליארד שקל – בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי מורחב לעצמאים שמחזור המכירות שלהם יירד בהיקף של 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני. הזכאות הורחבה גם לשכירים בעלי שליטה ועצמאים בעלי הכנסה חייבת של עד 1 מיליון שקל בשנה. המענק יעמוד על 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 שקל. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה – תיקון:
בשל הארכת תוקף ההגבלות על כלל המשק ובמטרה להגדיל את היקף השירות הניתן לציבור תוך שמירה על בריאות העובדים, הנחתה הממשלה את המגזר הציבורי להיערך להחלת התו הסגול. הגופים במשרדי הממשלה והמגזר הציבורי יבחנו את הכשרת מרחבי העבודה בהתאם להנחיות הבריאותיות כך שתתאפשר הגעה של יותר עובדים למקומות העבודה.

הממשלה אישרה את תכנית הסיוע המפורטת להתמודדות המשק עם משבר הקורונה.

כפי שקבע חוק היסוד, הגיש הערב שר האוצר לממשלה תכנית המפרטת את הוצאות הסיוע למשק לשנת 2020. ההוצאה בגין הקורונה בשנת 2020 צפויה להיות בהיקף של מעל 50 מיליארד ש"ח. גובה התכנית הכללית עומד על סך של 80 מיליארד שקל.
כזכור, תכנית הסיוע הכלכלי כוללת 4 רבדים: מענה מידי (בריאותי ואזרחי), רשת ביטחון סוציאלית, סיוע להמשכיות עסקים והאצה. הנתח שאושר כולל רכיבים מכל ארבעת הרבדים.
התכנית כוללת בין השאר כ-10 מיליארד שקל למשרד הבריאות, כ-3.8 מיליארד שקל לעצמאים, 2.3 מיליארד שקל בעבור מענק פסח, 2.25 מיליארד שקל לפתרונות אשראי, 2.6 מיליארד שקל הנחות בארנונה לעסקים ו-0.2 מיליארד שקל בעבור שיפור השירות לאזרח באמצעות דיגיטציה.
לאחר אישור התכנית בממשלה התכנית תונח על שולחן הכנסת. כל שינוי בתכנית בהיקף העולה על 15% יהיה כפוף לאישור של ועדת הכספים של הכנסת.

הממשלה אישרה את הצעת משרד האוצר להמשך מתן מענק ההסתגלות המיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם בעקבות משבר הקורונה.
בהתאם לכך הוחלט על מענק נוסף בחודש מאי של עד 4,000 שקלים למפוטרים מחודשים קודמים.
הודעה משותפת למשרדי הבריאות והתחבורה – התנאים להפעלת מערך שיעורי הנהיגה ומבחני הנהיגה המעשיים

משרדי הבריאות והתחבורה גיבשו הערב במשותף מתווה שיאפשר קיום לימודי נהיגה ומבחנים מעשיים תוך שמירה על בריאות הציבור בתקופת משבר הקורונה.

על מנת להבטיח את קיום הפעילות בצורה הנכונה והבטוחה ביותר פורסמו אמצעי הזהירות הבאים:

1. ההיתר להוראת נהיגה ולביצוע בחינה מעשית הוא למורים, בוחנים ונבחנים שטרם מלאו להם 67 שנים.

2. יש להציב שילוט בתוך הרכב, במקום מרכזי וגלוי לעין, בו יפורטו כל הנחיות נקיטת אמצעי הזהירות.

3. לא יימצאו ברכב בזמן נתון יותר משני אנשים – מורה/בוחן ותלמיד, הן בשיעור נהיגה והן במהלך בחינה מעשית.

4. לא יתקיים כל מגע פיזי בין המורה/בוחן, לבין התלמיד.

5. הן המורה/הבוחן והן התלמיד יחבשו מסכה לאורך כל זמן שהותם ברכב.

6. התלמיד/הנבחן, ילבש כפפות לאורך כל השיעור/ הבחינה.

7. בין המורה/הבוחן, לבין התלמיד תוצב מחיצת ניילון, הנמתחת מקדמת הרכב ועד למושב האחורי, מגובה התקרה ועד לקו הכתפיים באופן שיחצוץ בין פניהם של המורה והתלמיד אך יאפשר התערבות של המורה/הבוחן בהיגוי בצורה בטיחותית במידת הצורך.

8. המורה/הבוחן ידאג לחטא את גלגל ההגה, מוט ההילוכים, בלם היד והאיתות, בעת כל החלפה של תלמיד.

9. השיעור/הבחינה המעשית יתקיימו תוך ששני חלונות הרכב האחוריים פתוחים.

10. התלמיד יהיה חייב למסור הצהרה למורה כי בשעה האחרונה טרם הגעתו לשיעור/לבחינה המעשית, מדד חום לעצמו וכי חום גופו לא עלה על 38 מעלות צלזיוס במהלך השבוע האחרון, כי הוא לא היה במגע עם חולה קורונה מאומת במהלך השבועיים שקדמו למועד השיעור וכי אין לו אף אחד מן התסמינים – שיעול וקשיי נשימה.

על מנת לוודא את קיום ההנחיות באופן הנכון, מפקחים מטעם רשות הרישוי יבצעו פעולות פיקוח, אשר נועדו להבטיח את קיום ההנחיות ולהגדיל את המודעות לחשיבות הנקיטה באמצעי הזהירות בעת הזו.


 

 

להלן עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום אותם אישרה הלילה הממשלה ותקפות עד ליום ו׳, 30/4/2020  

– 👷‍♂️👷‍♀️ענפי התעשייה, הייצור והשירותים:
ישובו לפעול במתכונת עבודה של 30% ממצבת כוח האדם או עד 10 עובדים בו זמנית במקום העבודה, לפי הגבוה מבינהם. (מגבלה זו לא תחול על מקומות בעלי 'תו סגול')

💜 "התו הסגול" למעסיקים:
כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו, שמירה על כללי היגיינה, איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים, אכילה בחדרו של העובד ככל האפשר, שמירה על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם, בדיקת חום בכניסה, שיבוץ באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת,בחדר שגודלו עד 20 מ״ר – יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס, בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר- עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה, קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד 8 עובדים בחדר.

❤️ מומלץ כי אדם עם מחלות רקע ימנע מהגעה פיסית למקום העבודה.

⚠️עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור. הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.

-🏭🏗 ענפי מסחר ושירותים שאושרה פתיחתם בכפוף לתו סגול למסחר:
ציוד מידע ותקשורת, ציוד אודיו ווידאו, מחשבים, ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת, טקסטיל, כלים ממתכת, צבעים וזכוכית, שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה, רהיטים, מוצרי חשמל וגז ביתיים, כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית (למעט צעצועים ומשחקים), חפצי תרבות ופנאי, ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה, ציוד ספורט ואופניים, כלי נגינה, מוזיקה וסרטים על גבי מדיה, אביזרים רפואיים, מכבסה, מתפרה וסנדלריה.

💜 "התו הסגול" למסחר:
הצהרת בריאות ומדידת חום לנכנסים, סימון מרחק של 2 מטרים בין הלקוחות בקופה, מחיצה פיסית בין המוכר לקונה, עבודה במשמרות קבועות, שמירה על הגיינה וחיטוי באופן תדיר, הגבלה של מספר הנכנסים לחנות כך שלא יהיו יותר מ-2 לקוחות בו זמנית בחנות או 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה, בחנות שגודלה מעל 100 מ״ר יוכלו לשהות 4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

⚠️הפעלה עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

✅ניתן יהיה לבצע משלוחים מכל החנויות, ואיסוף עצמי מכל החנויות הפתוחות על פי התקנות.

– 😊🏠 המרחב האישי:

⚽️תותר פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, ולמרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים. לא תותר כניסה לחופי ים, פארקים, גני משחקים ומתקני ספורט עירוניים. לא תתאפשר הליכה ושהות בבתים של אחרים (מעבר ל- 3 המשפחות הנמצאות בקשר קבוע לשם שמירה על הילדים).

🍾תתאפשר יציאה לברית או לחתונה בשטח פתוח בלבד, בהשתתפות של 10 אנשים לכל היותר ותוך שמירה מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. עוד תותר יציאה למקווה גברים ובלבד שבכל עת לא ישהו במתחם מעל ל- 3 אנשים.

✡️✝️☪️תותר התפילה בהשתתפות של עד 19 אנשים במרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או ממקום העבודה בשטח פתוח תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

🐻ניתן יהיה להפעיל גן חיות, ספארי או גן לאומי לשם קיום פעילות במקום פתוח המיועדת לאדם עם מוגבלות בהתאם להנחיות שנקבעו בתקנות.

👨‍⚕️👩‍⚕️לא יפעיל רופא מרפאה או חדר ניתוח לשם מתן טיפול המיועד לצורך אסתטי, אלא אם הטיפול נדרש לצורך בריאותי חיוני.

– 👨‍🏫👩‍🏫חינוך:
פתיחת החינוך המיוחד במגבלות של עד 3 ילדים בקבוצה, בכפוף להפרדה של רבע שעה בין קבוצה לקבוצה והקפדה על היגיינה.

יתאפשר חיבור של 3 משפחות עם מטפל קבוע לצורך שמירה על הילדים תוך הקפדה על הכללים המחייבים.

😷אי חבישת מסיכת פנים ואי נשיאתה עלול לגרור קנס בסך 200 ₪ בפעם השנייה לביצוע העבירה ולאחר מתן התראה בעת ביצוע העבירה הראשונה.

– 🦹‍♂️המגזר הציבורי (ימשיך המגזר הציבורי במתכונת העבודה כפי שהיתה עד ערב הפסח):
עובדים שהוגדרו חיוניים ימשיכו במתכונת עבודתם כפי שהתבצעה עד כה, חלקם בעבודה מרחוק וחלקם במקום העבודה. עובדים שלא הוגדרו כעובדים חיוניים ימשיכו לשהות בחופשה, כמחציתה על חשבונם וכמחציתה על חשבון המעסיק.

בשל התמשכות פרק הזמן לגביו חלות ההגבלות האמורות על המגזר הציבורי, ועל מנת לאפשר לו להיערך בצורה טובה יותר להמשך התקופה, ניתנה בהחלטה אפשרות להחליף, באופן חד-פעמי, עובדים מתוך רשימת העובדים החיוניים בעובדים שאינם כלולים ברשימת העובדים החיוניים, בשיעור שלא יעלה על 25% ממספר העובדים ברשימת העובדים החיוניים, והכל בכפוף לתנאים האמורים בהחלטה.

👩‍🎓👨‍🎓כמו כן, עלה כי נוכח הצורך שעלה במהלך ישיבת הממשלה למציאת מנגנון משפטי שיגן על עובדים מפני פיטורים על רקע העדרות מהעבודה בימים אלו בהם עדיין אין מסגרות חינוכיות לילדים, הוטל על המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, יחד עם מנכ"ל משרד האוצר, להביא בהקדם לאישור הממשלה הסדר משפטי בעניין זה.

⬅️⬅️יש להמשיך ולהקפיד על לבישת מסיכות בשהייה מחוץ לבית מעל גיל 6, שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, רחיצת ידיים מספר פעמים ביום, וכן על יציאה מהבית למרחק של עד 100 מטרים למעט בכדי לקיים את הפעולות המותרות.

 

 כל הקישורים החיוניים והשימושיים לתקופת הבידוד

 

לעדכונים והנחיות ממשרדי הממשלה השונים לחצו כאן 

 

 

דיווחי המועצה 29/3/2020

תושבים יקרים ,

אנו בפתחו של שבוע נוסף במציאות קשה ובהתנהלות במתכונת מיוחדת. נשתף אתכם מידי יום בשירותי המועצה הפועלים במתכונת חירום למענכם ובשבילכם. בהמשך האיגרת: מידע על "קרן לעזרה הדדית" ומידע על "מגידו קונה מגידו".

<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/smashicons" title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div> זרקור על צוותי פינוי האשפה שעושים עבודה נפלאה כל השנה, ובמיוחד עכשיו, כשרוב התושבים בבית והיקף האשפה עולה.

איציק חולבסקי: "יחד עם מנכ"ל המועצה – אברהם אזולאי ומנהלת מחלקת הסביבה – הגר ראובני, הגענו לפגוש אותם, לשבח ולהוקיר אותם על האיכות, היעילות, המסירות והמחויבות שלהם בעבודה חשובה מאד לכל תושבי המועצה. הדגשתי בפניהם שאני וכל הנהלת המועצה גאים בעבודתם המעולה!. פגשנו אתמול את מוחמד, יוסוף וקוסאי – כולם ממשפחת ג'בארין בזלעפה. שאר העובדים במחלקה – מוסטפא, חמזה, ראבח ומחמוד גם הם ממשפחת ג'בארין בזלעפה, ואחרון אחרון חביב – דני לוי מעין העמק, שמתגבר את המחלקה לעיתים קרובות כנהג מחליף מצויין!. תודה לצוות האשפה במועצה ותודה לכל עובדי המועצה שעושים עבודה נפלאה כל השנה, ובמיוחד בתקופה קשה זאת".

הגר ראובני , מנהלת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי: "גם בימים אלה איסוף האשפה עובד במתכונת רגילה ובתגבור על פי הצורך, המתקבל ממנהלי היישובים. תודה רבה לצוות העובדים המסורים שלנו, שעושה הכל כדי שיהיה לנו נעים בבידוד".

<div>Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/smashicons" title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a></div>זרקור על המחלקה לחינוך מיוחד, בניהולה של שושי אלפסי, העומדת לשירותכם במיוחד בתקופה קשה זו.

ביום שישי האחרון התפרסמה ההנחיה הבאה: "במקרים חיוניים הנדרשים על מנת לשמור על בריאות האדם או מצבו הנפשי – ניתן לאפשר לאנשים עם מוגבלות על הספקטרום האוטיסטי או אנשים עם מוגבלות נפשית או דומות להן, יחד עם מלווה אחד, אם נדרש, לצאת מעבר למגבלת המרחק הקבועה בתקנות, וזאת באופן מידתי בהתאם למינימום הזמן והמרחק האפשריים, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות (מרחק של 2 מטר וכו'). רצוי לצאת עם אישורים מתאימים, תעודת נכה, תעודת פטור מתור או מסמך של איש מקצוע".

שושי שיתפה במייל שקיבלה, ביום שישי האחרון, מאם של ילד על הרצף התקשורתי: 

"להיות  'אמא מיוחדת' זה אומר לחייך כל בוקר על מנת לקבל כוח, אבל לבכות מפעם לפעם (חוק חשוב מאוד).

להיות 'אמא מיוחדת' זה להבין את הדברים הקטנים – כמה הם שווים המון.

להיות 'אמא מיוחדת' זה לחיות את הלקות 24 שעות ביממה: לדעת מתי קשה להם, מתי לתווך, מתי לעצור מתי לחבק חזק חזק.

להיות 'אמא  מיוחדת' זה לנהל שיחות עם הקדוש ברוך הוא, לשאול אותו למה נתת להם הכל – יופי אין סופי, מתיקות, תמימות – אבל לא הלכת עד הסוף? למה פספסת חלקים מסוימים?

להיות 'אמא מיוחדת' זה ליפול לא פעם, אך לדאוג לקום מהר למענם, כי אין ברירה אחרת והחיים חזקים מהכל.

להיות 'אמא מיוחדת' זה להיזכר בכל הדברים הטובים והמדהימים שקרו לנו בזכות הילדים האלה.

להיות 'אמא מיוחדת' זה לזכור תמיד שהתפקיד שלנו הוא לשמור על החיוך שלהם.

וכזו אני רוצה להיות כל זמן ש-ה' נותן לי חיים, אפשרות וכוח תמיד להמשיך.

לומר תודה על כל דבר שהגיע שלם ולא משנה מהו. יש  לכן ילדים בריאים, עתודה ועוד דברים שלאחרים  זה לא".

שושי: "משפחות יקרות – אני בשבילכם פה בכל דבר ובמידת האפשר ומאחלת שנחזור במהרה לשגרת חיינו". בכל עת  ניתן להתקשר 052-8662672 

זה הזמן לערבות הדדית, זה הזמן לסייע למי שזקוק לעזרה!

נשמח להיענותכם,

 

לפרטים נוספים ולחיזוק עסק מקומי – לחצו כאן

 צרכנות חברתית – קראו עודעדכוני המועצה 24/3/2020

 תושבי מגידו היקרים,

לאור הגבלות חדשות על הציבור והחמרה בהתפשטות הקורונה, התקיימה ישיבת הערכות מקוונת של צוות המועצה עם נציגי מספר יישובים.

התקיים שיח בהובלת מנכ"ל המועצה וצוות מקצועי, בשיתוף נציגי החרום הישוביים. בישיבה נידונה הערכות המועצה והיישובים לפעולות מתואמות, בשני תחומים עיקריים:

 1. התפרצות הנגיף ברמת המדינה.
 2. התפרצות ביישוב ובידודו.

מזל טוב לאינה זירויאן מרמת השופט ועוז מעודה מאליקים ולמשפחות, השניים התחתנו היום בצל הקורונה ובהתאם להנחיות. העלנו סרטון נחמד עם השניים, כנסו לברך בפייסבוק מועצה אזורית מגידו

מוזמנים  להנות ממידע מצטבר ב"קהילה ברשת", נשמח לכל מידע שיכול לתרום להיצע המגוון. שלחו ליעל ברניר 0523790613

 עדכוני המועצה – 23/3/2020

"המועצה אתכם ובשבילכם"

המועצה מלווה את יישוביה במשבר הקורונה  בדרכים שונות. היום בחרה המועצה להקדיש תשומת לב מיוחדת למושבים ולשמח את התושבים בפרחים וערכות הפעלה לילדים.

באהבה ובחום נמשיך בקשר ונגיע אליכם יישובים ותושבים יקרים, בתקופה מיוחדת זו, שלצערנו תימשך עוד זמן רב.  

בברכתו, כתב איציק חולבסקי, ראש המועצה: "אנו בעיצומו של משבר בריאותי, כלכלי וחברתי קשה וכואב. רבים במדינה נפגעים מאוד מהמצב – עצמאים ושכירים, תושבי  ערים, מושבים וקיבוצים. יישובי  מועצה אזורית מגידו מהווים קהילה חזקה. עמדנו במשברים, נעמוד יחד גם במשבר הזה. המועצה תסייע לכל מי שזקוק לכך, מתוך דאגה לכם וליישובים".

קיבלנו תגובות חמות: "הייתה התרגשות גדולה וזה לגמרי מחמם את הלב והעלה את המצב רוח, המון תודה".

 עדכוני המועצה – 22/3/2020

שלום לכם תושבי מגידו,

מתחילים שבוע חדש במציאות המותאמת להנחיות הממשלה. 

מתרגשים ומתרשמים מצוותי החינוך שלנו – מחויבים, יצירתיים ונמצאים בקשר הדוק עם תלמידי מגידו בכל הגילאים, שולחים סרטונים, חוברות פעילות, שעות סיפור ומגוון פעילויות קסומות. בפייסבוק המועצה אנו  חושפים חלק מהן, באמת מחמם את הלב.

בעלי תפקידים מהמועצה נמצאים בקשר יומי עם כל היישובים, מתעדכנים בנעשה ביישוב ובדרכי ההתמודדות, נענים ומסייעים לפניות ושאלות.

מחלקת הרווחה מעניקה מענה פרטני ומלווה את התושבים על פי צורך ועניין.

בגיל אור – מידי יום מנפיקים אוכל לתושבים ותיקים המזמינים מהמרכז (ראו פירוט בהמשך).

באתר המועצה הקמנו רשת מקוונת עם הצעות וקישורים במגוון נושאים: משרות מבוקשות בימי הקורונה, קונים באזור – תמיכה בעסקים מקומיים, שפע של פעילויות – בחינוך, תרבות, ספורט, תזונה ועוד, וקישורים למשרדי הממשלה בתחום בריאות, זכויות עובדים, ביטוח לאומי ועוד.

לפניכם, שירותי המועצה במתכונת החרום:

 • מחלקת הבטחון– עובדת במתכונת רגילה משעה 8:00-16:00, במענה טלפוני – 049598467, אליאב נהרי – קב"ט המועצה 0522805885, חזי גרוסברג- סייר המועצה  0528716892
 • שירותי  פינוי אשפה ממשיכים כרגיל, יינתן מענה נוסף, בהתאם לצורך.
 • שירותי  וטרינריה ימשיכו לפעול כסדרם. לקבלת שירות נא לתאם מראש בטלפון 049598404
 • מחלקת הרווחה – ניתן מענה לתושבי המועצה בימים א-ה בין השעות 8:00-15:30 בטלפון 049598432. במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד המועצה.
 • ספריית המועצה – פעילה באופן מקוון.  פרטים באתר המועצה ב"קהילה ברשת".
 • מערכות החינוך – נמצאות בקשר עם התלמידים, בנושא חינוך ניתן לפנות לקרין שטרן – 0525609421, שושי אלפסי – 0528662672
 • השירות הפסיכולוגי – ניתן מענה טלפוני מידי יום בין השעות 8:00-16:00 בטלפון 04-9598517.
 • גבייה – כל בעל עסק רשאי לפנות למחלקת הגביה בבקשה לדחות את מועד תשלום הארנונה עד התאריך ה 1/5/2020. התשלום ישולם בצירוף הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית. שעות הפעילות הטלפונית של  המחלקה הורחבו והן בימים א-ה בין השעות: 8:00 -16:00. ניתן ליצור קשר עם המחלקה בדוא"ל: gvia1@megido.org.il, או בטלפון 049598418/431
 • גיל אור – מרכז גיל אור סגור, צוות העמותה מספק ארוחות חמות לבתים ( במחיר 25 ₪ ובהזמנה יום מראש ) וסיוע בנושאים שונים  לכל האזרחים הוותיקים במועצה  מוזמנים לפנות בבקשות לטלפון  049598513 והודעה ליעל חכים 0544546550
 • קהילה ברשת –  באתר המועצה. ניתן להעביר תכנים ליעל ברניר 0523790613.
 •  מוקד המועצה זמין בכל שעות היממה, לשירותכם תמיד בטלפון 049598404

 

המועצה, יחד עם ההנהלות וצוותי הצח"י בישובים, ערוכים לכל תרחיש.

אנחנו ממשיכים להיות כאן בשבילכם.

בריאות,

יעל ברניר – דוברת מגידו עדכוני המועצה, 20/3/2020

תושבי מגידו היקרים,

בעקבות הצו שהוציא משרד הבריאות, אנו מעדכנים על ההנחיות החדשות. אנא קראו בעיון. בהתאם לצו החדש – אי עמידה בהנחיות אלו עלולה לגרור קנסות.

אין לצאת ממקום המגורים או מקום השהיה למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות הבאות:

⬅ הגעה לעבודה וחזרה ממנה.

⬅ הצטיידות במזון, תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.

⬅ קבלת שירות רפואי.

 

הפעולות שיותרו:

⬅ תרומת דם.

⬅ הפגנה.

⬅ פעילות ספורט שלא עולה על חמישה משתתפים.

⬅ יציאה ממקום מגורים של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים.

⬅ יציאה לחתונה הלוויה או תפילה.

⬅ סיוע לאדם שזקוק לכך.

הקושי וההחמרה של ההנחיות נועדו בראש ובראשונה להציל חיים, ולעצור את התפשטות הקורונה בישראל, ובמועצה אזורית מגידו בפרט.

נדרשת אחריות והתגייסות נרחבת של כולנו.

            מוקד המועצה עומד לרשותכם בכל נושא בטלפון 04-9598404. המוקד מפנה כל פניה לבעלי התפקידים הרלוונטים במועצה.

 

מגידו – מבודדים, אבל לא בודדים!

 

בריאות,

יעל ברניר – דוברת המועצהדיווחים ממועצה אזורית מגידו – 19/3/2020

פגישה עם נציגות פיקוד העורף: ראש המועצה איציק חולבסקי וצוות מצומצם מהמועצה נפגשו הבוקר עם אלוף משנה ניסים תורג'מן – מפקד נפת עמקים בפיקוד העורף. נכח בפגישה גם אליאב פרייס, מפקד יקל"ר מגידו. מטרת הפגישה היתה להיערך לשלבים הבאים של משבר הקורנה. מפקד נפת העמקים הביע הערכה גדולה למוכנות של המועצה והיישובים.

תשלומי הורים לחוגים ולחברת הנעורים "רעות": לאור הפסקת הפעילות שנכפתה עלינו, החל מיום 15/3 המועצה לא תחייב תשלום בגין השתתפות בחוגים ו"רעות". חיובים שיתקבלו בחודשים הקרובים עבור תשלומים לנ"ל, הנם בגין פעילות שהתקיימה עד ליום 14/3 (כולל).
בשאלות / הבהרות ניתן לפנות למנהלי הפעילויות.

חיטוי גני משחקים: גורמי המועצה נמצאים בקשר עם הנהלות היישובים לגבי חיטוי בגני המשחקים.

הודעות שוטפות ועדכונים– עקבו אחרינו בפייסבוק ובאתר המועצה המרכז את כל הודעות הקורונה מהמועצה, ממשרדי הממשלה ו"מגידו משנה קיוון – קהילה ברשת". נשמח לקבל חומרים / רעיונות.  לשלוח ליעל ברניר- 0523790613 

עדכוני מועצה אזורית מגידו 18/3/2020עדכוני מועצה אזורית מגידו 17/3/2020

אנו נמצאים בעיצומו של משבר גדול, לפנינו מציאות שונה ומאתגרת מזו שאנו מכירים, תקופה של דאגה ואי ודאות  לקראת הבאות.

החל מהיום – יום ד', 18/3, המועצה תעבוד במתכונת חירום, בהתאם להוראת הממשלה:

 • מוקד המועצה לשירותכם בטלפון 04-9598404 דרך אתר המועצה: https://megido.org.il/newreport/.
 • כל מערכות החינוך יקיימו פעילויות במתכונת מקוונת בלבד.
 • גבייה -כל בעל עסק רשאי לפנות למחלקת הגביה בבקשה לדחות את מועד תשלום הארנונה עד לתאריך 1/5/2020, התשלום ישולם בצירוף הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית. שעות הפעילות הטלפונית של המחלקה הורחבו והן בימים א '- ה' בין השעות : 8:00 -16:00. ניתן ליצור קשר עם המחלקה בדוא"ל: Gvia1@megido.org.ilאו בטלפון 04-9598418/31 .

 • שירותי פינוי האשפה ממשיכים כרגיל ויינתן מענה נוסף, בהתאם לצורך.
 • שירותי וטרינריה ימשיכו לפעול כסדרם, לקבלת שירות נא לתאם מראש בטלפון  04-9598404
 • הגיל אור – סגור.
 • הספריה הציבורית סגורה. עם זאת – ניתנים ע"י הספריה הרבה שירותים מקוונים. למעבר לשירותי הספריה המקוונים לחצו כאן.
 • "מגידו משנה קיוון" – קהילה ברשת: יצרנו באתר המועצה שירות מקוון במגוון תחומים לשירותכם – הפעלות לילדים ונוער, תזונה בריאה,  קונים במגידו, ועוד. מוזמנים להעביר תכנים ויוזמות ונשתף את קהילת מגידו שלנו. למעבר ל"מגידו משנה קיוון" לחצו כאן.

תמשיכו להפגין אורך רוח, סולידריות ואחריות גדולה.

מצורף קובץ משרד הבריאות עם הנחיות מעודכנות לתאריך 17/3/2020 – לחצו כאן לצפייה בקובץ.

       יעל ברניר- דוברת המועצהעדכוני מועצה אזורית מגידו 16/3/2020 

כמו בכל יום בימים האחרונים, אנו מקיימים הערכות מצב ומביאים את עיקרי הדברים בפניכם כאן.

ראש המועצה – איציק חולבסקי ואברהם אזולאי – מנכ"ל המועצה, עורכים סיורים ביישובים ונפגשים עם בעלי התפקידים. בסיור נותנים הנחיות לתפקוד הקהילות, מתעדכנים על ההתארגנות ביישוב ומטפלים בנושאים שעולים. לכל יישוב מונה בעל תפקיד במועצה, שעומד בקשר ישיר עם  בעלי התפקידים. 

 דוברות המועצה – באתר המועצה !  "מגידו משנה קיוון" – קהילה ברשתמקום שמאגד את כל הסרטונים / קישורים / רעיונות להפעלות  ועוד… שמייצרים אנשי המקצוע מהמועצה בימים אלו. למעשה, זוהי "חנות" תכנים על פי נושאים מגוונים: סיוע לתושבים, לילדים ולנוער במגוון תחומים:  פעילויות  חינוך / תרבות / קונים עסקים מקומיים / ועוד… 

נמצא בתהליך בנייה שיסתיים ממש בקרוב, מיום ליום יתווספו תכנים, נעביר קישור בהקדם. 

מוזמנים להצטרף ולשלוח לנו רעיונות, קישורים מעניינים, תמונות, סרטונים ועוד –  ליעל ברניר (בווטסאפ)  0523790613 

 

דיווחי  מחלקת החינוך – מערכות החינוך בגילאי הגן ובתי הספר פועלים במערכת מקוונת מול התלמידים, הכוללת תכנים לימודיים ופעילויות הפגתיות. מתקיים קשר רציף עם צוותי החינוך ביישובים.

מחלקת ילדים ונוער נמצאת בקשר רציף עם צוותי החינוך בישובים ומציעה סיוע מכל סוג שהוא כולל שליחת תכנים, מידע רלוונטי וחומרי הדרכה וירטואליים. אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על הקשר עם הילדים והנערים בישובים ומתוך כך מאמינים בצורך בהמשך העסקת צוות חינוכי מוביל בישוב. דווקא בימים אלה חשיבותה ונחיצותה של המערכת החינוכית היא רבת מעלה. אנו מעריכים את העבודה הנעשית על ידי הצוותים החינוכיים בישובים שמטרתה המשך הקשר עם הילדים והנערים ומתן מענה במסגרת המגבלות וההנחיות. מקווים לחזור לשגרה כמה שיותר מהר. אנחנו כאן בשבילכם – צוות מחלקת ילדים ונוער. 

דיווחי המחלקה לשירותים חברתיים – התקיימו היום שיחות של עוס"יות עם תושבים והתקיימו פגישות בודדות בתאום עם מטופלים. 

הודעה ממרכז המועצות האזוריות: חוזרים לשורשים. מעודדים עבודה עברית בחקלאות!

״יש לנו משימה לאומית – לספק את מלאי המזון הטרי לאזרחי ישראל – ובכוחות משותפים – נדאג לזה״

 

בעקבות המצב במשק, כאשר יש פיטורי עובדים ויציאה לחל״ת (חופשה ללא תשלום), סטודנטים וצעירים בבית, החלטנו במרכז המועצות האזוריות ובשיתוף התאחדות האיכרים, שלקחו על עצמם בכינוס החירום של החקלאות לטפל במצוקת העובדים בחקלאות, ועם ארגוני החקלאים, לרכז את פרטי החקלאים הזקוקים לעובדים ואת מבקשי העבודה בחקלאות.

המוקד הטלפוני מרכז את הפרטים של כולם, ודואג לשדך בין מחפשי עבודה לחקלאים.

ניתן לפנות גם לאור במייל: or@azoriot.co.il 

המוקד בנושא חקלאות יהיה זמין בשעות 08:00 – 16:00 במס': 03-6929018 

 

להלן הוראות משרד הבריאות – 15.3.20, 07:00

מוסדות חינוך:
• כל מוסדות החינוך יפסיקו לפעול, ללא קשר למספר הילדים במסגרת. בכלל זה ייסגרו גם מסגרות החינוך המיוחד, הפנימיות, מעונות היום, המשפחתונים, מחנות הנוער, הקייטנות והצהרונים.

כמו כן ייסגרו:
• קניונים (למעט מרכולים ובתי מרקחת, מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום)

• דיסקוטקים, ברים, פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום)

• אולמות אירועים
• חדרי כושר ובריכות שחיה, פארקי מים, גן חיות, ספארי, פינות חי

• מקוואות (גברים), בית מרחץ

• בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים

• מתקני שעשועים ולונה פארק

• עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם

• מקומות לעריכת מופעים וירידים
•כלי שיט ציבורי
•רכבל
• אתרי מורשת

• תפילה וטקסים דתיים ייערכו בקבוצות של עד 10 אנשים כל אחת, תוך שמירת מרחק של 2 מטרים בן אדם לאדם ולא יותר מ-2 קבוצות בו זמנית.

• חל איסור ביקורים במסגרות רווחה, סיעוד או בריאות, המשמשים כבתים לחיים עבור תושביהם למעט מלווה אחד לכל היותר, רצוי מלווה קבוע.

מקומות עבודה:
• מקומות עבודה ייערכו להמשך העברת עבודה מהבית ללא התקהלויות כלל. לעת הזאת הם יוכלו להמשיך לעבוד כל עוד הם מקפידים על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים.

• יש להימנע מנסיעה של יותר מ-2 ברכב
• איסור מוחלט על הגעת חולים למקום העבודה
• חל איסור כל התכנסויות מעל 10 אנשים

• משרד הבריאות ממליץ להימנע ככל הניתן משימוש בתחבורה ציבוריתהודעה ממועצה אזורית מגידו, יום שבת, 14/3, 21:45

ממשלת ישראל נקטה הערב בצעדי החמרה והנחיות חדשות לציבור בישראל .
ראש המועצה איציק חולבסקי כינס הלילה את צוות המועצה הבכיר ואלה ההחלטות, לידיעת תושבי המועצה:

• המועצה תעבוד במתכונת מיוחדת במגמה לתת שירותים חיוניים שוטפים לתושבים ולהקנות ככל הניתן כלים וסיוע לקהילות במועצה.

• החל ממחר בבוקר אין קבלת קהל במבנה המועצה אך היא תמשיך לתפקד בהתאם להנחיות, לשם מתן שרות ורצף תפקודי.

• מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית כולל חוגי ספורט, מחול, מוזיקה ופנאי של המועצה, תושבת לחלוטין החל ממחר (יום א', 15/3). לא יתקיימו בחינות הבגרות העיוניות והמעשיות.
• מרכז "גיל אור" יהיה סגור. צוות המרכז יצור קשר עם זכאי חוק סיעוד.

• צוות העובדות הסוציאליות של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה עומד לרשותכם גם בעת הזו לסיוע ותמיכה, מוזמנים לפנות בטל': 04-9598432

• גם מרכז השירות הפסיכולוגי עומד לרשותכם, מוזמנים לפנות בטל': 04-9598517

• המועצה תתגבר את פינוי האשפה ביישובים על פי הצורך.

• שירותי הביטחון, החירום והשיטור הקהילתי יפעלו במתכונת הרגילה.

גורמי המועצה ימשיכו לעדכן את התושבים ולהיפגש עם הנהגות היישובים באופן רציף ולסייע.

יעל ברניר – דוברת המועצהלכל תושבי המועצה – מכתב מאיציק חולבסקי – ראש המועצה

תושבים ותושבות יקרים,

אנו נמצאים בעיצומם של ימים מאתגרים שהמציאות כופה עלינו, התנהגות ואחריות של כולנו עשויה לאפשר לנו לצלוח את משבר הקורונה.

קהילת מגידו הינה קהילה סולידרית ואחראית. רובם ככולם של תושבי המועצה ממלאים אחר ההנחיות ביתר שאת. יחד, כקהילה מלוכדת, ניישם את ההנחיות תוך פגיעה מינימלית בחיי השגרה והקהילה במועצה וביישובים, ונמנע את התפשטות נגיף הקורונה במגידו.

רוצה להודות למנכ"ל המועצה אברהם אזולאי, מנהלי המועצה ועובדיה ולצוותי החינוך – על ההתגייסות המקצועית, העשייה וההובלה בימים אלה.

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הנהגות היישובים, חברי המליאה וצוותי הצח"י היישובים, בידיעה שהם דואגים לקהילות שלנו ועושים עבודה מקצועית וחשובה בתקופה המאתגרת.

אני מאחל לכולכם שבת שלום ובריאות!!
איציק חולבסקי – ראש המועצה האזורית מגידו

לשימושכם – עמוד מרכז של חומרי הסברה. העמוד ממשיך להתעדכן בחומרים וסרטונים כל הזמן