ספר טלפונים

.

טלפון נייד אימייל
איציק חולבסקי 
אברהם אזולאי 
יעל ברניר 
שרון קינן 
שרית אברהם 
מוקד המועצה