סיירת הורים הינה קבוצת הורים המתנדבים ביישוב בו הם גרים ופועלים לקידום- 

  • יצירת סביבה בטוחה לבני הנוער בישוב.
  • צמצום התנהגויות מסוכנות, מצבי סיכון והתנהגויות לא נורמטיביות בקרב בני הנוער ביישוב.
  • הגברת מעורבות הורית בתרבות הפנאי של בני הנוער ויצירת מנהיגות הורית.
  • יצירת דיאלוג, מבוגרים- בני נוער, בסביבת הבילוי שלהם.
  • יצירת אחריות ואמירה קהילתית לנורמות ולהתנהגויות בישוב.

המסרים העיקריים המועברים לבני הנוער

נוכחות ודיאלוג עם הנוער – תוך הקפדה על כבוד, שיח בגובה העיניים ולא ממקום שיפוטי .

רכישת אמון – הבנה של הנוער שההורים והמערכת איתם ולטובתם ולא לפגוע בפרטיות של בני הנוער או בכבודם.

סמכויות ההורים בשטח הן מתוקף היותם המבוגר האחראי ומתוקף החלטת היישוב לפעילות (ההורים בשטח אינם שוטרים).

תגובה אקטיבית מיידית לכל אירוע בעל פוטנציאל לסיכון הנערים או מעבר על חוקים ונורמות .

שמירה על אתיקה וסודיות.
 

יישוב שמעוניין בסיוע הקמת הסיירת מוזמן לפנות לליאת אורן

מנהלת תחום מניעת התנהגויות סיכוניות במועצה

בנייד 052-5854477 או במייל [email protected]