פיצה


    04-652-5757

    054-5778330

   sigalgov86@gmail.com

    קיבוץ מגידו

    פייסבוק