פיצה


    04-652-5757

    054-5778330

   [email protected]

    קיבוץ מגידו

    פייסבוק