סדרת התאטרון 2019-2020 מרכז תרבות מגידו אולם המופעים עין השופט