דלג לתוכן

ניטור פרפרים

ניטור פרפרים

מרחבים ביוספריים בעולם הם אזורים בהם מתקיים אורח חיים ייחודי, המשלב קיום ורווחה אנושית עם שמירת טבע וסביבה. כחלק מאורח חיים זה נלמדת השפעת האדם על סביבתו, למידה שתכליתה להגביר את יכולתנו לנהל את משאבי הטבע באופן שייטיב הן עמנו והן עם סביבתנו. אחד הכלים החשובים המשמשים למידה זו הינו הניטור – איסוף נתונים מסביבת המחייה המתבצע בזמן קבוע, לאורך תקופה ארוכה. המידע שנאסף מהניטור הוא כלי חשוב בקבלת החלטות לגבי אופן ניהול השטח. 
הפרפרים משמשים מדד טוב לשינויים המתרחשים בסביבה (ביו-אינדיקטור), כמו שינויים בצומח או באקלים, ועל כן מנוטרים בכל העולם. פרט להנאה הנגרמת לאותם מנטרים חובבים מסיוריהם בטבע, שילוב אזרחים במלאכת הניטור מאפשר איסוף רב של מידע המשרת, בהמשך, את המחקר ואת מקבלי ההחלטות. 

קבוצת מנטרי מגידו החלה פעילותה באוקטובר 2014. הקבוצה מורכבת ממתנדבים תושבי המרחב, היוצאים פעמיים בחודש לסיור קצר (300 מ') במסלול קבוע קרוב לביתם ומדווחים על הפרפרים שנצפו במסלול. את הקבוצה מלווה רכזת מטעם המרחב הביוספרי. חברי הקבוצה נפגשים כ-3 פעמים בשנה למפגשי העשרה ולסיורים משותפים. בנוסף, לקבוצה יש תמיכה ממערך הניטור הארצי ומאגודת חובבי הפרפרים.

ההתנדבות מתאימה לכל אחד, אין צורך בידע מוקדם!

לפרטים נוספים:

אילנה ארז – רכזת הפרויקט

אתר תכנית לאומית לניטור פרפרים בישראל – קרא עוד