דלג לתוכן

נגישות והנגשה

 

נגישות והנגשה

ממונה נגישות – עידן גהוזי, handasa8@megido.org.il , 04-9598402

 איך מרגיש עיוור כשהוא תלוי בכלב הנחייה שלו ומונחה על ידו?

האם ניתן לזהות בקלות מה טעמו של מאכל כשאוכלים אותו בעיניים מכוסות?

כמה קשה להכניס סל כשישובים בכיסא גלגלים?


אל שאלות אלו ורבות אחרות, התוודעו עובדי המועצה תוך תהליכי שיפור הנגישות ושיפור השירות שמקדמת המועצה, במסגרת יישום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משנת 1998. מטרתו של החוק להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה, בכל תחומי החיים וכן לתת מענה הולם 
לצרכיו המיוחדים, באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מירבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

עידן גהוזי, הממונה על נגישות במועצה הציג את הפרויקטים שכבר נעשו ונעשים ברחבי המועצה, ביניהם הנגשת מבנים ותשתיות במוסדות חינוך ומוסדות ציבור, הנגשה והתאמות בבתי הספר, כמו כיתות שמע, נגישות בגני הילדים ביישובים, מבנה המועצה ועוד.
"הפעילות לעובדי המועצה היא חלק מהיערכותנו לקידום הנגישות והמודעות בתחומים רבים", אומר עידן גהוזי, "הכוונה לשפר גם את השירות לאנשים עם מוגבלות. המועצה איננה ממונה על אכיפת ביצוע החוק ביישוביה, אבל רואה חשיבות רבה ופועלת להנחלת והעלאת המודעות והתודעה הציבורית בקרב התושבים".

המועצה משקיעה כספים כדי לקדם את הנגישות בצד הפיזי וגם בצד המנטלי של הגישה והרגישות לבעלי מוגבלויות מסוגים שונים.
איציק חולבסקי ראש המועצה: "נושא הנגישות מקבל דגש חזק בחקיקה וביישומה כמענה אנושי אלמנטרי עבור אנשים שזקוקים לו. בתוכניות הפיתוח שלה תפעל המועצה ליישם את ההנחיות ותקדם את המודעות לנושא זה. ההדרכה לעובדים היא שלב ראשון במהלך חשוב זה".

קורס נגישות

חוק הנגישות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – לדף הפייסבוק 

העסקת אנשים עם מוגבלויות

תכנית עבודה שנתית להעסקת אנשים עם מוגבלויות

גני המשחקים המונגשים של המועצה:

 1. "גן נתנאל"- אליקים – במרכז הישוב
 • קיימת חניה מונגשת
 • מעברים רחבים
 • מתקנים מונגשים
 • שילוט הכוונה
 1. "גן היובל"- גלעד – במרכז הישוב
 • שילוט הכוונה
 • מעברים רחבים
 • מתקנים מונגשים
 1. "גן לולה" – גלעד – בשכונת ההרחבה
 • חניה מונגשת
 • מעברים רחבים
 • מתקנים מונגשים
 • שילוט הכוונה
 1. "גן קק"ל" – פמפטראק – הזורע – מאחורי אולם הספורט
 • שילוט הכוונה
 • חניה מונגשת
 • ספסל מונגש
 1. "גן גילה" –  גבעת עוז – במרכז הישוב
 • חניה מונגשת
 • מתקן מונגש
 • שילוט הכוונה
 • מעברים רחבים.

 

סטטוס מבני ציבור מונגשים במועצה