דלג לתוכן

משאבי אנוש

רות שלומיוק – מנהלת משאבי אנוש, ממונה למניעת הטרדה מינית וממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות

  משרד: 04-9598401, נייד: 054-2114117