הגר ראובני
מנהלת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי 
04-9598415  
052-3990615  
 

מרחב ביוספרי הוא תכנית לניהול אזור על בסיס יחסי אדם סביבה ושיתוף הקהילות המקומיות.

זוהי תכנית  בינלאומית המוכרת ומקודמת ע"י ועדת אדם וביוספרה של אונסק"ו.

מרחב ביוספרי פועל לקידום פיתוח בר קיימא, תוך שמירה על הערכים התרבותיים והאקולוגים הקיימים באזור.

מועצה אזורית מגידו הינה המועצה הראשונה והיחידה בישראל הפועלת על פי תכנית זו ובהתאם לכלליה ועקרונותיה.


 

במסגרת פעילויות המרחב הביוספרי מפעילה המועצה תכניות וצוותים רבים:
  • צוות מתאם של המרחב בו שותפים כל הגורמים המקצועיים ומשרדי הממשלה המעורבים בניהול שטחי האזור
  • תכניות ופעילויות סביבתיות בשותפות עם התושבים והישובים
  • תכנית "סביבה תומכת חקלאות" בשיתוף עם החקלאים
  • צוותים מקצועיים בנושאים שונים
  • תכנית חינוך ביוספרית (ייחודית בארץ ובעולם)
  • חוק עזר לשיתוף ציבור (ייחודי בישראל)
  • הובלת מאבקים סביבתיים לשמירה על אופיו של האזור ושותפות בהם
  • גיוס משאבים לפעילויות סביבתיות, לשיקום שטחי המועצה ולהסדרתם
  • חוק עזר למגידו (מרחב ביוספרי) (הסדרת הליך לקיום דיון ציבורי)

טופס בקשה לרישיון רוכלות בשטחי המועצה האזורית מגידו