עדן פלאי
רכזת בטחון קהילתי ותכנית להב"ה
04-9598482  
052-6009239
 

תכניות ביטחון קהילתי ולהב"ה מבוססות על הכרה והתמודדות מערכתית עם תופעות שונות של אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול, מיניות לא מיטיבה, חוסן חברתי ועוד באמצעות פרויקטים, תכניות ובעיקר- יצירת שיתוף פעולה בין כל הגורמים וגיוס כל המערכות המתמודדות עם תופעות אלה לעשייה משותפת.

חזון

מניעת אלימות, סמים ואלכוהול

יצירת שפה משותפת ואחידה בין כלל גורמי החינוך הפועלים באזור בתחום מניעת סמים ואלכוהול .

חיזוק היכולות והתפקוד ההורי כגורם מניעה ראשוני. 

חידוד והגדרת גבולות האחריות במשולש: חינוך, קהילה, הורים.

העברת מידע וקידום ההסברה לכלל התושבים ביחס לשימוש באלכוהול, חומרים נדיפים וסמים כחלק מהעלאת הנושא לסדר היום הציבורי במועצה.

מטרות ויעדים

  • העמקת שיתופי הפעולה  עם כלל הגורמים המעורבים בעשייה החינוכית באזור.
  • הרחבת הפעילות הקהילתית בנושאי מניעה  וטיפול .
  • העלאת הנושא לסדר היום הציבורי / אזורי. 
  • הגדלת המעורבות והעשייה של ההורים בתחום המניעה.
  • הבניית ויצירת מענים קהילתיים ואזוריים בנושא תרבות הבילוי של בני הנוער. 

היחידה מופעלת בשיתוף של הרשות המקומית והרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.