דלג לתוכן

מניעת התנהגויות סיכוניות

מניעת התנהגויות סיכוניות

היחידה למניעת התנהגויות סיכוניות אחראית על תחום המניעה והטיפול בקרב כלל אוכלוסיית המועצה.
עיקר עבודת המניעה מתרכזת בבני הנוער ובגורמים הסובבים אותם, לכן  מופעלות תוכניות מניעה גם בקרב הורים ובקרב הקהילות ועובדי מערכות החינוך הפורמלי  והבלתי פורמלי . 
פעילויות אלה מתקיימות במסגרת פעילות  מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תוך שיתוף פעולה עם: מח' נוער, הפנימיות, בתי הספר, מח' לשירותים חברתיים והישובים. 
במקביל לפעילויות המניעה מתקיים קשר עם גורמי אכיפה וטיפול בנושאים אלו.
 
חזון
יצירת שפה משותפת ואחידה בין כלל גורמי החינוך הפועלים באזור בתחום מניעת סמים ואלכוהול .

חיזוק היכולות והתפקוד ההורי כגורם מניעה ראשוני. 
חידוד והגדרת גבולות האחריות במשולש: חינוך, קהילה, הורים.
העברת מידע וקידום ההסברה לכלל התושבים ביחס לשימוש באלכוהול, חומרים נדיפים וסמים כחלק מהעלאת הנושא לסדר היום הציבורי במועצה.
 
מטרות ויעדים 
* העמקת שיתופי הפעולה  עם כלל הגורמים המעורבים בעשייה החינוכית באזור.
* הרחבת הפעילות הקהילתית בנושאי מניעה  וטיפול .
* העלאת הנושא לסדר היום הציבורי / אזורי. 
* הגדלת המעורבות והעשייה של ההורים בתחום המניעה.
* הבניית ויצירת מענים קהילתיים ואזוריים בנושא תרבות הבילוי של בני הנוער תוך התייחסות לשינויים המתרחשים באזור כגון : מעבר ל-5 ימי לימוד , צמיחה דמוגרפית ועוד.  

 

סיירת הורים – קרא עוד
 
** היחידה מופעלת בשיתוף של הרשות המקומית והרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.