דלג לתוכן

כספים

 

מחלקת כספים

 

מיכל כהן, רו"ח – גזברית, משרד – 04-9598422, נייד – 052-3790602

לירן מזרחי – מזכירת המחלקה, משרד -04-9598423

 

מחלקת כספים אחראית על כלל תחומי הכספים במועצה. המחלקה נותנת את השירותים הבאים:

  • הנהלת חשבונות למועצה ולגופי הסמך שלה
  • הכנת התקציב השנתי ותוכנית הפיתוח החמש שנתית, כולל ניהול תב"רים (תקציב בלתי רגיל)
  • פרסום צו ארנונה שנתי כולל צו הנחות, גביית תשלומי ארנונה, אגרות, היטלים ותשלומים שונים
  • טיפול בועדת תמיכות בהתאם לתבחינים ונוהל תמיכות 
  • טיפול בתחום הרכש וברישוי העסקים של המועצה

 

גבייה

שלומי עוז – מנהל מחלקת גבייה, משרד – 04-9598431,   נייד – 053-4443315

זהבית בן שמעון –  משרד – 04-9598418

חן בן לולו – משרד – 04-9598429

יערית אטיאס – משרד – 04-9598406

  • מענה טלפוני בימים א', ג', ה' בשעות 10.00-12.00
  • קבלת קהל בימים ב', ד' בשעות 12.00-14.00 וביום ג' בשעות 15.00-18.00

 

ארנונה

 

 

 

 

אפשרויות לתשלום ארנונה ואגרות במועצה

1. באמצעות משלוח שיק לפקודת מועצה אזורית מגידו.

2. תשלום בקופת המועצה בשיק/מזומן/אשראי ניתן גם בטלפון מספר 04-9598418/9598429

3. בהעברה בנקאית: בנק הפועלים סניף 722 חשבון מספר 7590.

4. בהוראת קבע לתשלום בבנק

5. בהוראת קבע לתשלום בכרטיס אשראי

 

תשלום – מי מגידו

הוראת קבע באשראי למי מגידו

הוראת קבע לתשלום בבנק למי מגידו

 

העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו (ע"ר)

העמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו (ע"ר)

 

יועצים וקבלנים

טופס בקשה לרישום במאגר יועצים

טופס בקשה לרישום בספר קבלנים

ספר יועצים

ספר קבלנים

 

 

נהלי תמיכה 

תבחינים לתמיכה במרכזי יום לקשישים

תבחינים לתמיכה באגודות ספורט במסגרת ענף כדורגל

טופס לבקשת תמיכה

חוזר מנכ"ל מיוחד – נוהל תמיכות ברשויות

 

כללי

פארק מדע ותעשיה "מבוא כרמל"
עסקים קטנים במועצה – רישוי עסקים
 

טופס הגשת דוחות כספיים ותקציבים של הוועדים המקומיים

תקציב לשנת 2015

תקציב לשנת 2016

תקציב לשנת 2017

תקציב לשנת 2018

תקציב לשנת 2019

תקציב לשנת 2020

תקציב לשנת 2021