דלג לתוכן

מכרזים


מכרז מגידוטק | 49-22 

תוכניות:


מכרז מרכז הפעלה מגידו | 50-22

תוכניות:


מכרז סלילת כבישים בישוב אליקים ומתחם רעות | 48-22


מכרז מתן שירותי גינון השקיה ואחזקת גנים | 41-22