דלג לתוכן

מכרזים


מכרז מכירת רכבים ואוטובוס | 32-22


מכרז שירותי ארגון וניהול טיולים שנתיים ביה"ס תיכון מגידו | 39-22


מכרז תאורה סולארית בשביל המרובע | 38-22


מכרז עבודות פיתוח גן משחקים קיבוץ דליה | 37-22


קבלת הצעות מחיר למכרז 30-22 | הרחבת תיכון מגידו כולל ספרייה


מכרז 19/22 לקבלת הרשאה להפעלת דוכנים לממכר משקאות חריפים וקלים במסגרת פסטיבל "יערות מנשה 2022"


מכרז פומבי מס' 16/22 למתן שירותי ניהול אולם תרבות מגידו

לחוברת המכרז


מכרז מס' 29/22 למתן שירותי חשבות לתחום התרבות

לחוברת המכרז המעודכנת


מכרז פומבי מס' 17/22 למתן שירותי ניקיון