דלג לתוכן

מי מגידו

מי מגידו

עמית נוסבאום – במשרד 04-9598412, נייד 052-6147380, במייל handasa3@megido.org.il

 

מי מגידו – חברת הביוב והמים מייסודה של המועצה האזורית מגידו בע"מ ("מי מגידו") הנה חברה בבעלותה המלאה של המועצה האזורית מגידו.

החברה הוקמה על מנת לעסוק בכל הקשור לנושאי הביוב של המועצה (המים מסופקים במועצה על ידי ספקי מים אחרים, לרוב, היישובים עצמם) ובכלל זאת מוגדרת כחברה "עירונית" בבעלות ציבורית של המועצה. 

מי מגידו מחייבת את צרכניה בהתאם לכללים שקובעת מועצת רשות המים, ואינה קובעת בעצמה את אגרות והיטלי הפיתוח לביוב. חיוב הצרכנים נעשה בשני אופנים:

  • תשלום אגרות ביוב שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית בגין העלויות השוטפות של סילוק וטיהור השפכים
  • תשלומים עבור הקמת תשתיות ביוב לסילוק וטיהור שפכים באמצעות היטלי פיתוח המוטלים על בעלי הקרקע, בהתאם לאופן ולסכומים שקובעת רשות המים הממשלתית 

החברה מחייבת את לקוחותיה באמצעות שוברי תשלום. המועד האחרון לתשלום הוא 15 ימים לאחר הפקת השוברים. על מנת להימנע מתשלומי ריבית והצמדות למדד הדרך המומלצת לתשלום הנה בהוראת קבע בנקאית או בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי. 

לנושאים הקשורים לחשבונות הביוב יש לפנות למחלקת הגבייה של המועצה הפתוחים לקבלת הקהל בשעות הקבלה הרגילות של מחלקת הגבייה.