דלג לתוכן

מועצה אזורית מגידו זכתה בפרס רשות ירוקה

המועצה האזורית מגידו זכתה השבוע בפרס הרשות הירוקה בתחרות היוקרתית לאיכות הסביבה- GREEN TEN.

את הפרס קיבלו השבוע ראש המועצה איציק חולבסקי ומנהלת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי במועצה הגר ראובני כאות על פעילות המועצה בנושא איכות הסביבה ושמירה על המרחב הירוק. מדובר באחת התחרויות החשובות והיוקרתיות בתחום איכות הסביבה בישראל ומגידו היא אחת מעשר הרשויות שזכו בפרס היוקרתי השנה.

הרשויות נבחנו על פי מספר קריטריונים סביבתיים וארגוניים כאשר המועצה האזורית מגידו זוכה לציונים גבוהים במיוחד עקב אופייה הייחודי וההשקעה הגדולה של הנהלת המועצה בתחומי הסביבה. במסגרת הקריטריונים לזכייה צוין כי מגידו היא המועצה הראשונה והיחידה בישראל שהוכרה ע"י אונס"קו כמרחב ביוספרי והיא מתחדשת בתחום ההתייעלות האנרגטית ושימוש באנרגיה המתחדשת במוסדות החינוך וביישובים עצמם, מצטיינת בתחום הפרדת פסולת, הקימה שבילי אופניים וקולנועיות לצורך הפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים, קידמה קורס בנייה ירוקה, פועלת לחיסכון במים לגינון באמצעות שימוש במי קולחין, הייתה שותפה בהקמת מאגר קולחין ענק ומפעילה תכניות רבות לחינוך סביבתי במוסדות החינוך של המועצה שכולם ירוקים, בדגש על שימוש במחזור בקרב התלמידים. ציון מיוחד לשבת זכתה הנהלת המועצה על המבצעים הסביבתיים אליה יוצאים עובדי המועצה, הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים וקידום חוקי עזר למניעת נסיעת רכבים בשטחים פתוחים.

ראש המועצה איציק חולבסקי: "זהו אות כבוד והערכה למועצה, לעובדיה ולכל התושבים אשר שומרים על פיסת גן העדן שלנו ועל איכות הסביבה ואין לי ספק שגם בעתיד נזכה בפרסים סביבתיים להם אנו ראויים בזכות פעולות אקטיביות לשמירה על המרחב הביוספרי".

מנהלת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי במועצה הגר ראובני: "גאה להיות שותפה בעבודת המועצה ששמה את תחום הסביבה בראש סדר העדיפויות מתוך דאגה לתושבים ומתוך ראיה של פיתוח בר קיימא , במסגרת מחלקת סביבה והמרחב הביוספרי נמשיך לפעול לקידום האזור בתחומים אלו".