דלג לתוכן

מבקר המועצה

מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור

שלמה בוזי – מבקר המועצה, טלפון – 04-9598410

  • תפקידי המבקר מוסדרים בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות.
  • המבקר יבקר מחלקות, ועדות, תהליכים ונושאים שונים בהם עוסקת הרשות.
  • ביקורתו של מבקר הרשות תעשה "בכל גוף עירוני מבוקר".
  • תהליך בחירת נושאי הביקורת: מבקר הפנים עצמאי בבחירת נושאי הביקורת שיש בכוונתו לערוך בהם ביקורת. יחד עם זאת הוא:
  • מתואם עם יעדי וצרכי המועצה, לצורך קידום ושיפור תפקודי.
  • עונה לבקשות הוועדה לענייני ביקורת במליאת המועצה.
  • מגיב לתלונות, אירועים, וצרכים העולים מהשטח.
  • ממונה תלונות הציבור – נוהל פניות ותלונות הציבור

קרא עוד

דו"חות ביקורת

 

ועדים מקומיים –

קול קורא להתנדבות בוועדות ביקורת בישובים. למילוי לחצו כאן

להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור – לחצו כאן