מחלקת כספים

רו"ח מיכל כהן
גזברית המועצה 
04-9598422  
052-3790602  

רו"ח אורנית גרנאי
חשבת המועצה 
04-9598403  
052-2720033  

לירן מזרחי
מזכירת מחלקת כספים 
04-9598423  
 
שירה גיוס
מנהלת חשבונות ספקים 
04-9598425  
 
לילי מדו
מנהלת חשבונות לקוחות
04-9598426  
 
חן מזרחי
מנהלת חשבונות דיווחים
04-9598428  
 
רונית משה
רכזת רישוי עסקים, רכש ודת
04-9598466  
050-6816401  
 
חן בן לולו
הנהלת חשבונות
04-9598424  
 

מחלקת כספים אחראית על כלל תחומי הכספים במועצה. המחלקה נותנת את השירותים הבאים:

  • הנהלת חשבונות למועצה ולגופי הסמך שלה
  • הכנת התקציב השנתי ותוכנית הפיתוח החמש שנתית, כולל ניהול תב"רים (תקציב בלתי רגיל)
  • פרסום צו ארנונה שנתי כולל צו הנחות, גביית תשלומי ארנונה, אגרות, היטלים ותשלומים שונים
  • טיפול בועדת תמיכות בהתאם לתבחינים ונוהל תמיכות 
  • טיפול בתחום הרכש וברישוי העסקים של המועצה

מחלקת גבייה

חנה דקו
מנהלת מחלקת גבייה 
04-9598421  
052-3792418
 
ענת טויבי
פקידת גבייה  
04-9598406  
 
ליזי קסטיאל
פקידת גבייה
04-9598418
 
משרד:  04-9598406
מענה טלפוני וקבלת קהל: בימים א'-ה' בשעות 8.30-16.00