ד"ר אריה סאבו
וטרינר המועצה 
04-9598486  
052-3264669  

זמני חיסון במועצה

בימים א', ה', בתיאום מראש. לתיאום התקשרו לשרון בן חור בטלפון 04-9598467.

כמו כן – ניתן לחסן אצל וטרינר פרטי /מחסן מורשה

לפרטים נוספים נא ליצור קשר טלפוני עם מוקד המועצה 04-9598404

מחלת הכלבת

בעל כלב חייב לחסנו כנגד מחלת הכלבת, פעם בשנה על פי חוק (פקודת הכלבת). 

במעמד החיסון ולאחר תשלום האגרה הקבועה, מונפק לבעל הכלב רישיון להחזקתו.

טפסים

מידע לבעלי כלבים

  • כל בעל/ת כלב חייב/ת לדאוג לכך שיהיו בידיו/ה רישיון בר-תוקף להחזקת הכלב/ה ואישור על חיסון בר-תוקף נגד כלבת, וכן שפרטי הבעלות והכתובת שהועברו אל המחלקה הווטרינרית יהיו נכונים ומעודכנים. במקרה שהכלב נעלם או מת – יש לעדכן על כך באופן מידי.
  • היעדר רישיון אחזקה בר תוקף, שתוקפו הוא לשנה אחת, מהווה עבירה על סעיף 2 (א) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים 2002 , שדינה קנס בסך 500 ₪.
  • היעדר חיסון בר-תוקף נגד כלבת, שתוקפו הוא לשנה אחת,  מהווה עבירה על סעיף 3 (א) לתקנות הכלבת (חיסון) 2005, שדינה קנס בסך 1,500 ₪.

לתשומת לבכם

  • חובה לדווח על כל שינוי בפרטים הנוגעים לכלב/ה (כתובת, בעלות, היעלמות או מות הכלב וכו') בתוך שבוע מיום קרות האירוע. אי- דיווח מהווה, על-פי תקנת העבירות המנהליות (קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על כלבים) 2007, עבירה שדינה קנס בסך 250 ₪.
  • כל בעל/ת כלב מתבקש/ת לבדוק שהנושאים שהוזכרו לעיל מוסדרים אצלו כנדרש. במקרה שאין הדבר כך, יש לפנות אלינו באופן מידי – למען בריאות הציבור, למען הסדר הטוב וכדי להימנע מתשלום קנסות.

תעריפים מעודכנים 2024