טופס פתיחת כרטיס ספק/ עדכון כרטיס ספק – החברה הכלכלית לפיתוח מגידו בע"מ