טופס פתיחת כרטיס ספק/ עדכון כרטיס ספק – העמותה העירונית לקידום הספורט באיזור מגידו