לכבוד:

המועצה האזורית מגידו

העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי אזור מגידו

העמותה לקידום הספורט באזור מגידו

אבקש להירשם בספר יועצים של המועצה האזורית מגידו וגופי הסמך, למתן שירותים מכוח תקנה 3(8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח 1958, לשירותים שאינם דורשים מכרז.


פרטי המבקש

  
  

תחום העיסוק והסיווג הקבלני (ככל שקיים) שצוין לעיל, חייב להיות של האישיות המשפטית המגישה את הבקשה. במידה ולא קיים אנא ציינו "לא קיים".

  
  
  
  
  

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  
  
  

  
  


  
Browser not supported

אנא אשר/י את הנתונים בחתימת ידך

  
  
  
  
אני מסכים לתנאי השימוש והפרטיות (חובה) שדה חובה