דלג לתוכן

ח"כ איציק שמולי שר הרווחה, העבודה והשרותים החברתיים ביקר במועצה

שישי של ביקורי שרים במועצה.
אחרי שר החקלאות, אלון שוסטר, גם חה"כ איציק שמולי, שר הרווחה, העבודה והשרותים החברתיים הגיע לבקר במועצה.
בפגישה עם ראש המועצה, איציק חולבסקי, השתתפו מנכ"ל המועצה, אברהם אזולאי, מנהלת מחלקת הרווחה, שרית תאנה, מנהלת המרכז לקשיש -"גילאור"- יעל חכים ויו"ר ההנהלה הציבורית של "גילאור", הנרי אלקסלסי.

שרית תאנה ויעל חכים סקרו את הפעילות החשובה שהן מנהלות. השר שמולי ובכירי המשרד הביעו הערכה גדולה מאד לפעילות האיכותית במועצה בתחומי הרווחה ו"גילאור".