מטרתנו:

הטמעה ויישום עקרונות המרחב הביוספרי ונושא הקיימות והסביבה במוסדות החינוך השונים בתחומי המועצה,
תוך שיתוף פעולה כלל מערכתי עם הקהילה ועם גופים שונים בתוך המועצה ומחוצה לה.

תחומי פעילות:

  1. ליווי, הנחייה וסיוע לצוותים החינוכיים בכל הקשור לחינוך הסביבתי ולהטמעתו בבתי הספר.
  2. ריכוז וארגון כל האירועים והפעילויות הקשורים לסביבה וקיימות מול מערכות החינוך השונות.
  3. סיוע בהכרת כלל מוסדות החינוך, כמוסדות חינוך ירוקים על כל המשתמע מכך.