דלג לתוכן

חינוך מיוחד

חינוך מיוחד

תפקידנו הוא מתן מענה חינוכי מיטבי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, תוך שמירה על קשר רציף עם משפחותיהם ועם מסגרות הלימודים שלהם.

תחומי פעילות
1. ועדות השמה: בועדת ההשמה נקבעת זכאותם של התלמידים העוברים אותה לקבלת שירותי חינוך מיוחד. רכזת התחום אחראית על הכנת הועדות וביצוען באופן יסודי, מקיף, מקצועי ודיסקרטי. לאחר מכן- רכזת התחום לוקחת חלק בהחלטות לגבי שיבוץ הילדים שעברו ועדות השמה במסגרות המתאימות להם.
2. הנגשת כיתות לימוד/ גנים לילדים לקויי שמיעה: לכל תלמיד (מגיל 5 ומעלה) לקוי שמיעה עומדת הזכות ללמוד בכיתה שבה עוצמת הרעש מונמכת למינימום האפשרי, בעזרת מכשירים מותאמים וציוד נוסף. רכזת התחום עומדת בקשר ישיר עם משרד החינוך לקבלת התקציבים ואחראית לביצוע ההנגשה לצד מחלקת ההנדסה במועצה.
3. סייעות וסייעים: אחריות לאיתור סייעות וסייעים עבור ילדים שנמצאו זכאים לכך ע"י משרד החינוך, מעקב וליווי אדמיניסטרטיבי.

לקבוצת תמיכה לאמהות של ילדים בחינוך המיוחד

לקבוצת תמיכה של אחים לילדים בחינוך המיוחד