חברת הנעורים האזורית "רעות"

חברת הנעורים האזורית "רעות"

חזון
רעות הינה חברת נעורים אזורית, דמוקרטית, יוצרת, אוטונומית, הומאניסטית המשלימה לחבריה הווית חיים מלאה.

דרכי פעולה

1. קבוצות שייכות – שבוע הפעילות ברעות מציע שכל חניך יקח חלק בשלוש קבוצות השתייכות: גילאית (מרכזית), ענף וועדה, כאשר שתיים מהקבוצות הן רב גילאיות ומבוססות על עניין משותף. כל הקבוצות מלוות ע"י מחנכים.

2. הקבוצה החינוכית – זוהי מסגרת שבה עובר החניך תהליך חינוכי מוסדר במהלך שש שנות חניכותו ברעות. הקבוצות מבוססות על שכבות הגיל. המחנכים שמלווים את הקבוצה החינוכית מלווים את התהליך הקבוצתי ומעבירים לקבוצה תכנים חינוכיים אחת לשבוע. המחנכים מהווים כתובת לכל בעיה, וכמו כן עומדים בקשר רציף עם ההורים. לכל קבוצה חינוכית מועדון משלה בחברת הנעורים.

3. ועדות – מטרתן של הועדות היא להוות מסגרת שבאמצעותה מפעילים הנערים את חברת הנעורים. הוועדות פועלות במסגרת של שעה וחצי בשבוע ומרוכזות ע"י הנערים עצמם. במסגרת זו נכללים גם הגופים הדמוקרטיים, שאותם גם מובילים החניכים. הוועדות והגופים כוללים: ספורט, תרבות, צופית, תקשורת (עלון) ופרלמנט – פורום נבחר של נציגי השכבות.

4. עבודה – מכיוון שאנו רואים בערך העבודה ערך חשוב, המחבר את החניכים למרחב בו הם חיים, אנו רואים חשיבות בהשתתפות החניכים במערך עבודה ברעות, בשיתוף עם החווה האקולוגית. לתפיסתנו, זו הזדמנות חינוכית גדולה, אנו רואים בענף העבודה קבוצת שייכות משמעותית בה לומד החניך ידע מקצועי. העבודה תתקיים במסגרת של שעתיים בשבוע בענפים: נוי ופרוייקטים, חממה, מאפייה והגברה-תאורה.

5. סופי שבוע – כמי שעובדים עם הנוער ושואפים לענות על צרכיו אנו ערים לצורך להמשיך ולקיים פעילות בסופי השבוע, כלומר בימים חמישי ושישי שלאחריהם אין לימודים. הפעילות בימים אלו מתקיימת בשעות הערב והלילה.

6. לוחות הזמנים – רעות פועלת במסגרת הסנכרון המועצתי – בימים שני ורביעי מסיום בית הספר ועד שעות הערב ובימי חמישי ושישי בשעות הערב והלילה.