חברי המליאה הנבחרים

1.

איציק חולבסקי

ראש המועצה

2.

יואל מחפוד – סגן ומ"מ ראש המועצה

מדרך עוז

3.

זאב שחורי

הזורע

4.

שרון איוה דיין

מגידו

5.

יהושע ליס

יקנעם מושבה

6.

שי צור

משמר העמק

7.

מרדכי נסים 

עין העמק

8.

שרי שרון

גלעד

9.

יעקב סאלם

אליקים

10.

אורית קורין

רמת השופט

11.

עידית אריאל

גבעת עוז

12.

אליסה הולי זאול

עין השופט

13.

גיורא שהם

דליה

14.

תמיר שניידר

רמות מנשה

 

חברי דירקטוריון עמותת הספורט

נבחרים

איציק חולבסקי

עין השופט

עידית אריאל

גבעת עוז

שי צור

משמר העמק

עובדים

אברהם אזולאי

עפולה

מיכל כהן

יקנעם עלית

שירלי וקנין

יקנעם עלית

נציגי ציבור 

הדס וייס

גבעת עוז

נעמה פלש צלר

רמת השופט

 

חברי דירקטוריון העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי  מגידו 

נבחרים

איציק חולבסקי

עין השופט

שרי שרון

גלעד

יואל מחפוד

גבעת עוז

עובדים

אברהם אזולאי

עפולה

מיכל כהן

יקנעם עלית

נטעלי ביז'אווי שרעבי

גבעת עדה

נציגי ציבור 

יעל בזנר

משמר העמק