הרישום לכתה ז', לבי"ס מגידו, לתשפ"א, נפתח, וייסגר ב- 19/4/2020