הקונדנסט ירד מהכביש וייכנס לצנרת

המשאיות המכילות את תוצר הלוואי של מאגר לוויתן יירדו מהכביש בעקבות דרישת איגוד ערים שרון כרמל. החומר המסוכן יוזרם דרך צינור ישירות לבז"ן, שתקבל אותו בחינם.

 

משרד האנרגיה הורה לנובל אנרג'י לחדול מפינוי קונדנסט (תוצר לוואי של הפקת הגז) במיכליות כביש, כך לפי איגוד הערים שרון כרמל. ההנחיה תאלץ את נובל להזרים את חומר הלוואי בצנרת לבז"ן, אשר זוכה בחומר בחינם, ובעצם מונעת מהחברה את האפשרות למכור אותו.

הפקת הגז ממאגר "לוויתן" יוצרת בהכרח נוזלי גז המכונים קונדנסט (תעבית) בהרכב הדומה לנפט קל. הקונדנסט נחשב לחומר גלם איכותי לבתי זיקוק, אך גם נפיץ ונדיף יותר מנפט וככזה גם נושא סיכונים לסביבה בשל כימיקלים רעילים בתוכו. חברת נובל אנרג׳י החלה לאחרונה בפינוי קונדנסט במכליות מאתר חגית – אליו מובל הקונדנסט מאסדת לוויתן.

יו"ר איגוד ערים שרון – כרמל  אסיף איזק פנה למנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי בבקשה לפעול לסיום השימוש במיכליות כביש. איזק ציין בפנייתו כי על פי התכנית המאושרת, פינוי הקונדסנט במשאיות מוגבל למשך ארבעת השבועות הראשונים להפעלת המאגר בלבד. לאחר מכן יותר להזרימו אך ורק בצנרת. לאור זאת דרש האיגוד את כל המידע לגבי ההיתרים להפעלת מיכליות הכביש.

ממשרד האנרגיה נמסר כי "בהתאם להיתרים שנקבעו, מרגע שהדבר מתאפשר ברמה הטכנית והקונדסט כשיר להעברה לבתי הזיקוק, מופסקת פריקת קונדנסט למשאיות בחגית. ההיתר קבע תקופה מקסימלית של 30 יום לפינוי במיכליות ומשרד האנרגיה פעל לצמצום משך זמן זה ככל האפשר. אכן, לאחר כ-23 ימי הזרמה, תפסיק, ככל הנראה, עוד השבוע העברת הקונדסט לחגית. המשרד מודה לאיגוד על תמיכתו במהלכים".

איציק חולבסקי ראש המועצה האזורית מגידו: "מברך על ההישג החשוב של איגוד ערים בהובלת היו"ר החדש אסיף איזק ומנהל האיגוד ניר סהר.

מ.א מגידו, השותפה באיגוד, לוחצת כל הזמן באיגוד ומול משרד הגנת הסביבה על מזעור הנזק הפוטנציאלי לתושבי המועצה והאזור מהקונדנסט ופועלת בעקביות ובנחישות לשדרוג הניטור באיזור חגית.

לאור הפעלת האסדה וכל המשתמע ממנה ומהזרמת הקונדנסט אני מכנס ביום שני הקרוב מליאה מיוחדת, פתוחה לציבור, בנושא אסדת הגז, הקונדנסט ותחנות  הניטור באזור חגית, בהשתתפות ניר סהר – מנכל האיגוד".