דלג לתוכן

הנדסה

מחלקת הנדסה

 

ברוך שמיר – מהנדס המועצה, משרד – 04-9598454, נייד- 052-4471103

קרין ביטון –  מזכירת המחלקה, משרד – 04-9598430

 • ייזום, תכנון, ליווי ופיקוח להקמת מבני ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים.
 • פיתוח תשתיות ציבוריות בישובים ובמרחב המועצה.
 • ייצוג המועצה והישובים בפני גורמים ממשלתיים וציבוריים.
 • מתן מענה וסיוע בנושאי תכנון וביצוע בתהליכי הרחבות בישובים.
 • ממשקים עם הוועדה המרחבית לתכנון ובניה – "יזרעאלים"
 • קידום תכניות להסדרי בטיחות ותנועה בישובים ובמועצה.
 • גיבוש מדיניות לתכנון פיסי לטווח הקצר והארוך. (תכנית מתאר כוללנית)
 • ביצוע הנגשות שירות ומתו"ס בפרויקטים ציבוריים.
 • מכלול הנדסה בחירום
 • הטמעה והנגשת מערכת GIS למחלקות המועצה ולציבור.
 • קידום הנחיות מרחביות לתכנון אקולוגי בר קיימא בתוך המרחב הביוספרי

גנים מונגשים במועצה אזורית מגידו:
1. שצ"פ אליקים – צפונית לבית העם בישוב.
2. גן לולה – קיבוץ גלעד.
3. גן היובל – קיבוץ גלעד (בשלבי ביצוע – יסתיים בעוד חודשיים)
4. בנוסף בחודשים הקרובים אמורים להיכנס לביצוע עוד 7 גנים חדשים מונגשים (הזורע, מדרך עוז, יקנעם מושבה, עין העמק, עין השופט, דליה וגבעת עוז)

סטטוס מבני ציבור מונגשים במועצה

תכנית מתאר כוללנית

הוועדה לתכנון ובנייה יזרעאלים

אתר גיאוגרפי של מגידו – GIS

רשות ניקוז קישון

הנחיות להתחברות למערכת ביוב ציבורית

ספר יועצים

טופס בקשה לרישום בספר יועצים

פרוטוקולים ועדת שירותים ויועצים

פרוטוקולים ועדת מכרזים

טופס בקשה לרישום בספר קבלנים

טופס בקשה לרישום בספר ספקים