דלג לתוכן

החברה הכלכלית

"החברה הכלכלית לפיתוח מגידו" בע"מ

שהוקמה בשנת 1992 הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מגידו.

מנהל החברה הכלכלית – איל רום, טלפון במשרד – 04-9598481, טלפון נייד – 054-9845202

מטרות החברה הכלכלית בין השאר הן:

  • ליזום, לתכנן, ולעודד עריכת תכניות לפיתוח כלכלי של מועצה אזורית מגידו, במטרה לממש באופן מיטבי את הפוטנציאל הכלכלי, המסחרי והתיירותי של המועצה האזורית, לטובת תושביה;
  • לתכנן, ליזום ולנהל אזורי ומרכזי מסחר, תעשייה ותעסוקה, מוקדי ומרכזי תיירות, ספורט, חינוך, תרבות ותחבורה, אשר יתרמו לפיתוחה וצמיחתה של מועצה אזורית מגידו;
  • ליזום ולהכין תכניות בינוי ערים, תכניות אב ואחרות לשם הגשמת מטרות החברה והמועצה;
  • לפעול להבאת פירמות ויזמים לצורך הקמת מפעלים ואתרי תיירות ומסחר, שישמשו כמנוע צמיחה של המועצה האזורית מגידו להגברת התעסוקה של תושביה וגידול בהכנסותיה;
  • ליצור הזדמנויות להקמת שותפויות עסקיות עם יזמים על בסיס נכסים וקרקע, במידה וקיימים בבעלות המועצה, כדי לייצר מנופים כלכלים עצמיים להמשך התפתחותה של החברה.
  • פמ"ת "מבוא כרמל"
  • לוח העסקים "ירוק -לבן"
  • Israel’s Central Park – כתבתה של רות לנדסמן בג'רוזלם פוסט