דלג לתוכן

ארכיון חדשות

תוצאות הצבעה בנושא הצבת תאורה בשביל המרובע

שטח שביל ה"מרובע" הוא שטח המוגדר כאזור חייץ במפת המרחב הביוספרי.

בהתאם לחוק העזר לשיתוף ציבור, נדרשת הצבעה, הפתוחה לכל תושבי המועצה, לאישור הוספת תשתית.

בהליך ציבורי רב משתתפים, שהחל בדיון ציבורי שהתקיים בתאריך 12/10/2021, והמשיך בהצבעה פתוחה באמצעות אתר המועצה,

הוזמנו כל תושבי המועצה להצביע, ובכך – להביע את עמדתם בנושא.

בהצבעה השתתפו 688 תושבות ותושבים מכל ישובי המועצה.

375 (55% מהמצביעים) הצביעו בעד הצעת המועצה להצבת תאורה בשביל ה"מרובע", 313 (45% מהמצביעים) הצביעו נגד הצעת המועצה להצבת תאורה בשביל ה"מרובע".

 

בהתאם להנחיות חוק העזר, התוצאות יובאו לדיון  והחלטה במליאת המועצה,  מאחר ולא הושג הרוב הנדרש בהתאם לחוק העזר. (75% מהמצביעים) .

חוק העזר מסמיך את מליאת המועצה לקבל החלטה סופית בכל נושא המובא לדיון ציבורי.

תוצאות הצבעה בנושא הצבת תאורה בשביל המרובע